Laine Lāce, absolvējot LU 2021.gadā. Foto no personīgā arhīva

Lai pastāstītu vairāk par Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes absolventiem – kā veidojas viņu karjeras ceļš pēc studijām, sākam jaunu rubriku: LU HZF absolventa veiksmes stāsts.

Iepazīstieties: LAINE LĀCE, profesionālās maģistra studiju programmas “Rakstiskā tulkošana” 2021. gada absolvente, šobrīd tulkošanas uzņēmuma “Nordtext” jaunākā partneru vadītāja.

“Savus HZF pavadītos gadus vērtēju kā ļoti pozitīvus un interesantus. Studijās pilnveidoju prasmi plānot savu laiku un darbus, publiski uzstāties. Iegūtā izglītība ir praktiska un zināšanas ir plaši izmantojamas. Studijas bija daudzveidīgas, jo pievērsāmies dažādiem tekstiem, kā arī komunicējām ar vairākiem jomas profesionāļiem. Arī pasniedzēji ikdienā dalījās ar savām tulkošanas pieredzēm, kas ļoti palīdzēja izprast tulkošanas nozari kopumā. Studijās iegūtās praktiskās zināšanas darbā ar tulkošanas rīkiem ir īpaši noderīgas ikdienā. Studiju laikā veicu praksi tulkošanas uzņēmumā “Nordtext”, kur man ļoti iepatikās, un pēc prakses beigām saņēmu darba piedāvājumu darboties kā ārštata tulkotāja. Pirms pāris mēnešiem sāku darboties “Nordtext” kā jaunākā partneru vadītāja. Iepriekšējā pieredze kā tulkotājai šobrīd ir ļoti noderīga, jo izprotu gan tulkotāja, gan tulkošanas uzņēmuma darbinieka lomu. Ir vieglāk komunicēt ar tulkotājiem, jo pati esmu bijusi viņu vietā. Topošajiem HZF studentiem novēlu nebaidīties no izaicinājumiem, jo šīs studijas daudz ko piedāvā, bet prasa arī lielu atdevi no studenta. Ieguldītais darbs noteikti atmaksājas!”

Laines un viņas kursabiedreņu pārdomas pēc programmas absolvēšanas 2021.gada vasarā lasiet HZF mājaslapā.

Vairāk par programmu

Aprunāties ar programmas direktori individuāli un uzdot savus jautājumus par studijām iespējams programmas INFORMATĪVAJĀ STUNDĀ 13. jūnijā no plkst. 17.00 līdz 18.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes 420. telpā, Visvalža ielā 4a, Rīgā. Lūgums iepriekš pieteikties, rakstot: gunta.locmele@lu.lv

Dalīties