HZF saviem studentiem piedāvā iespēju pieteikties Erasmus+ prakses mobilitātei. Tā ir iespēja, atrodot prakses vietu ārvalstu uzņēmumā (Erasmus zonas valstīs), saņemt prakses stipendiju.

Kas jādara, lai pieteiktos?

  1. Jāsameklē uzņēmums ārvalstīs, kurā varētu iziet praksi, prakses rezultātu atspoguļošana studiju rezultātos (tām studiju programmām, kurās nav paredzēta prakse) jāizrunā ar programmas direktoru PIRMS pieteikšanās prakses stipendijai LU!
  2. Jāsaņem ielūgums (acceptance letter), kas apliecina, ka uzņēmums ir gatavs uzņemt konkrēto studentu kā praktikantu.
  3. Jāsazinās ar HZF Erasmus+ koordinatori par pieteikuma iesniegšanas termiņiem uc.

Svarīgi:

  • Erasmus+ prakses ilgums ir 2 līdz 12 mēneši (LU piešķir stipendiju max. 6 mēnešiem).
  • Praksi var veikt kādā no Erasmus zonas valstīm, izņemot Latviju. ERASMUS zonā ir iekļautas visas ES valstis, kā arī Norvēģija, Islande, Lihtenšteina un Turcija!
  • Praksi var veikt valsts vai privātajā organizācijā, institūcijā vai izpētes centrā. Erasmus+ prakses stipendiju nevar saņemt, ja prakses vieta ir ES institūcijās vai vēstniecībās, Latvijas valsts pārstāvniecībās.
  • Pirms pieteikšanās Erasmus+ praksei ar savas studiju programmas direktoru jāsaskaņo prakses atzīšana studiju programmā.
  • Prakses laikā nedrīkst ņemt studiju pārtraukumu, un praktikantam nedrīkst būt maksas un akadēmiskie parādi.

Uz stipendiju var pretendēt arī studenti, kuri jau saņēmuši stipendiju studijām LLP Erasmus programmas ietvaros.

Ja rodas kādi jautājumi, rakstiet LU HZF ārējo sakaru koordinatorei Margaritai Spiridai, e-pasts: margarita.spirida@lu.lv.