Akadēmiskā personāla pārstāvji: 

Andra Kalnača, profesore; DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA
Dace Liepiņa, asoc. profesore; DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJAS VIETNIECE
Ineta Balode, profesore
Līga Beļicka, lektore
Gita Bērziņa, asoc. profesore
Agnese Haijima, asoc. profesore
Ieva Kalniņa, profesore
Indra Karapetjana, profesore
Igors Koškins, profesors
Ilze Lokmane, asoc. profesore
Ivars Orehovs, asoc. profesors
Alla Placinska, asoc. profesore
Jānis Priede, profesors
Gunta Roziņa, profesore
Margarita Spirida, lektore
Jolanta Stauga, docente
Nataļja Šroma, asoc. profesore
Inta Urbanoviča, docente
Jeļena Vladimirska, profesore

Vispārīgā personāla pārstāvji:  

Ērika Krautmane, lietvede
Ieva Reinberga, izpilddirektore
Jolanta Zālīte, izpilddirektora vietniece

Studentu pārstāvji: 

Marta Dreimane
Ilza Kampenusa
Madara Ozola
Diāna Siņavska
Paula Stefānija Štolca
Alise Luīze Zīliņa

Sadarbības partneri:

Toms Ķencis, LU LFMI pētnieks

Domes sekretāre: Ērika Krautmane

Rīkojums par Domes sastāva apstiprināšanu

Ieva Kalniņa profesore, studiju virziena “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” vadītāja
Ineta Balode, profesore
Gita Bērziņa, asociētā profesore, “Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas” padomes priekšsēdētāja
Janīna Kursīte-Pakule, profesore
Jana Kuzmina, asociētā profesore
Ojārs Lāms, profesors
Kaspars Kļaviņš, profesors
Valdis Muktupāvels, profesors
Ivars Orehovs, asociētais profesors
Jānis Priede, profesors
Ilze Rūmniece, profesore
Nataļja Šroma, asociētā profesore
Pēteris Vanags, profesors
Zigrīda Vinčela, asociētā profesore
Jeļena Vladimirska, profesore
Andra Kalnača, profesore 
Indra Karapetjana, profesore 
Igors Koškins, profesors 
Raivis Pudenko, students 
Indra Inese Ašaka, studente
Loreta Helēna Dzene, studente 
Marta Jansone, studente
Madara Ozola, studente
Evija Veide, absolvente, darba devēju pārstāve, izdevniecības “Latvijas Mediji” direktore 
Raivo Sjademe, darba devēju pārstāvis, advokātu biroja “Sjademe un Saulietis” advokāts 
Iveta Vītola, darba devēju pārstāve, valodu programmu biroja “Pearson” Baltijas pārstāvniecības vadītāja

Pagaidu locekļi / vietnieki:

Agita Baltgalve, asociētā profesore
Jeļena Gridina, docente
Ilze Lokmane, asociētā profesore
Alla Placinska, asociētā profesore
Inta Urbanoviča, docente

Rīkojums par Studiju virziena “Valodu un kultūras studijas,  dzimtās valodas studijas un valodu programmas” padomes sastāva apstiprināšanu

Andrejs Veisbergs profesors, studiju virziena “Tulkošana” vadītājs
Gunta Ločmele profesore
Viesturs Mušperts, students
Katrīna Hāsa, studente
Santa Elīna Kauliņa, absolvente, LR Saeimas Stenogrammu un tulkošanas nodrošinājuma dienesta vecākā tulce
Renāte Punka, darba devēju pārstāve, Jāņa Rozes apgāda izpilddirektore 
Reinis Straume, darba devēju pārstāvis, LMI Translation biznesa attīstības direktors
Ieva Zauberga, darba devēju pārstāve, Eiropas Komisijas Konferenču tulkošanas dienesta Latviešu nodaļas vadītāja

Rīkojums par studiju virziena “Tulkošana” padomes apstiprināšanu

Andra Kalnača, profesore
Indra Karapetjana, profesore
Igors Koškins, profesors
Valdis Muktupāvels, profesors
Alla Placinska, asoc. profesore
Ilze Rūmniece, profesore
Andrejs Veisbergs, profesors
Zigrīda Vinčela, asoc.profesore
Jeļena Vladimirska, profesore

Satversmes sapulces vadība

Indra Karapetjana, profesore
Valdis Muktupāvels, profesors
Ilze Rūmniece, profesore

LU Senāta sastāvs

prof. Andrejs Veisbergs, LU – padomes priekšsēdētājs 
prof. Janīna Kursīte-Pakule, LU – padomes priekšsēdētāja vietniece 
prof. Ojārs Lāms, LU 
prof. Gunta Roziņa, LU 
prof. Ilze Rūmniece, LU 
prof. Ludmila Sproģe, LU 
prof. Benedikts Kalnačs, Liepājas Universitāte 
prof. Ļubova Kiseļova, Tartu Universitāte, Igaunija 
prof. Dace Markus, Liepājas Universitāte
Padomes sekretāre doc. Iveta Narodovska, e-pasts: iveta.narodovska@lu.lv

Senāta lēmums Par Latvijas Universitātes profesoru padomēm

Dr.philol. Ausma Cimdiņa – padomes priekšsēdētāja, LZP eksperte valodniecībā un literatūrzinātnē 
Dr.habil.philol. Ina Druviete – padomes priekšsēdētāja vietniece, LZP eksperte valodniecībā un literatūrzinātnē
Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs, LZP eksperts valodniecībā un literatūrzinātnē 
Dr.philol. Indra Karapetjana, LZP eksperte valodniecībā un literatūrzinātnē
Dr.art. Valdis Muktupāvels, LZP eksperts mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā
Dr.art. Rūta Muktupāvela, LZP eksperte mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā 
Dr.habil.philol. Janīna Kursīte-Pakule, LZP eksperte mūzikā, vizuālajās mākslās un arhitektūrā
Dr.philol. Ludmila Sproģe, LZP eksperte valodniecībā un literatūrzinātnē 
Dr.habil.philol. Andrejs Veisbergs, LZP eksperts valodniecībā un literatūrzinātnē 
Padomes zinātniskā sekretāre Dr.philol. Iveta Narodovska, e-pasts: iveta.narodovska@lu.lv

Rīkojums Par Valodniecības un literatūrzinātnes un mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes sastāva un nolikuma apstiprināšanu

LU Valodniecības un literatūrzinātnes un mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru promocijas padomes nolikums

Dr.habil.philol., prof. Janīna Kursīte-Pakule – padomes priekšsēdētāja
Dr.philol., prof. Indra Karapetjana – padomes priekšsēdētāja vietniece
Dr.habil.philol., prof. Ina Druviete 
Dr. philol., prof. Andra Kalnača
Dr. philol., prof. Igors Koškins
Dr.philol., prof. Ludmila Sproģe
Dr.philol., prof. Ausma Cimdiņa
Dr.art., prof. Valdis Muktupāvels
Dr.habil.philol., vad. pētn. Benedikts Kalnačs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Dr. philol., vad. pētn. Sanita Bērziņa-Reinsone, LU LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Dr. art. Ieva Struka, Latvijas Nacionālais teātris
Padomes sekretāre – Dr. philol., doc. Jolanta Stauga, e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv

Rīkojums Par Valodniecības un literatūrzinātnes un mūzikas, vizuālo mākslu un arhitektūras nozaru doktorantūras padomes apstiprināšanu