2018. - 2023. gada izdevumi:

Izdots krājuma „Valoda: nozīme un forma”  13. numurs  „Gramatika un valodas prasme”

http://dx.doi.org/10.22364/VNF

Antiquitas Viva 5, studia classica
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Rakstu krājums "Antiquitas Viva"

Literatūra un reliģija. Svētie un grēcinieki
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.        

Rakstu krājums “Literatūra un reliģija”
Atbildīgā redaktore – Ieva Kalniņa.

Kalviša Liene
RES LATVIENSES V. Evidencialitāte latviešu valodā
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

RES LATVIENSES
Latvijas Universitātes
Humanitāro zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti

Atmiņa. Identitāte. Kultūra. Zinātnisko rakstu krājums. 2. sējums. Mobilitāte tekstā. Teksts kustībā
Red. Kuharenoka Tatjana, Novikova Irina, Orehovs Ivars
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

Rakstu krājums “Atmiņa. Identitāte. Kultūra. Zinātnisko rakstu krājums”

Vecgrāvis Viesturs
Mani sveicina zvaigznes. Romantisms latviešu  literatūrā

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.   Grāmatu sērija “Latvijas gadu gredzeni literatūrā”