Nodaļas vadītāja p.i.

Metodiķe Sandra Tanne
tālr. 6703 4919, 333. telpa, e-pasts: sandra.tanne@lu.lv

Nodaļas struktūra un akadēmiskais personāls:  • Franču valodas un Frankofonijas studiju centrs

Centra vadītāja prof. Jeļena Vladimirska, tālr. 6703 4933, 326. telpa, e-pasts: jelena.vladimirska@lu.lv
lekt. Olga Billere, 320. telpa, e-pasts: olga.billere@lu.lv
lekt. p.i. Ludmila Gorelkina, 320. telpa
lekt. Daina Turlā-Pastare, 320.telpa
pasn. Marija Boržemska, 320. telpa, e-pasts: marija.borzemska@lu.lv
lekt. Helēna Gizeleza, tālr. 6703 4923, 421. telpa, e-pasts: helena.gizeleza@lu.lv

  • Ibēristikas un Latīņamerikas studiju centrs
Centra vadītāja - pētn. Alla Placinska, tālr. 6703 4930, 322.telpa, e-pasts: alla.placinska@lu.lv
lekt. Alberto Torres Fernandez, tālr. 6703 4930, 322. telpa
lekt. Miguel Angel Perez Sanchez, 321. telpa, e-pasts: miguel_angel.perez_sanchez@lu.lv
lekt. p.i. Noa Philippon Salinas, Room 321, e-mail: Noa.Salinas@lu.lv

  • Itāļu valodas un kultūras studiju centrs

Centra vadītāja - doc. Jeļena Gridina, 320. telpa, e-pasts: jelena.gridina@lu.lv
pasn. Nicola Corcelli, 320. telpa