Humanitāro zinātņu fakultāte kā brīvās izvēles (C daļas) kursus piedāvā studentiem apgūt dažādas valodas gan iesācēja līmenī, gan jau ar nelielām priekšzināšanām – vācu, franču, zviedru, norvēģu, igauņu, spāņu, itāļu, jaungrieķu, japāņu u.c. valodas. Tāpat ir iespējams apgūt specializētus valodu kursus – Lietišķā komunikācija angļu valodā, Praktiskā latviešu valoda, Zinātnes valodas stils u.c.

Brīvās izvēles daļas (C daļas) studiju kursiem studenti  reģistrējas reģistrācijas nedēļā  un semestra 1. nedēļas laikā savā LUIS profilā. Studiju kursu piedāvājums katru semestri mainās.

Papildu informāciju par C daļas kursiem var iegūt, sazinoties ar Studentu servisu: studentu.serviss@lu.lv