Natālija Ambrosova

tālr. 6703 4926,
Visvalža iela 4a, 425. telpa,
e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv

Studiju programmas un apakšprogrammas:
Austrumu–Rietumu starpkultūru studiju BSP
Āzijas studiju BSP
Āzijas studiju MSP


Kārlis Bušmanis

tālr. 6703 4913
Visvalža iela 4a, 329.telpa
e-pasts: karlis.busmanis@lu.lv

Studiju programmas un apakšprogrammas:

Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas BSP, pilna laika studijas


Līga Šepko

Tālr. 67034914
Visvalža iela 4a, 329. Telpa
e-pasts: liga.sepko@lu.lv

Studiju programmas un apakšprogrammas:

Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studiju BSP Nepilna laika neklātiene


Sandra Tanne

tālr. 6703 4919
Visvalža iela 4a, 329a. telpa
e-pasts: sandra.tanne@lu.lv

Studiju programmas un apakšprogrammas:

Klasiskā filoloģijas apakšprogramma (BSP Filoloģija)
Klasisko studiju apakšprogramma (MSP Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas)
Franču filoloģijas  apakšprogramma (BSP Filoloģija)
Romānistikas apakšprogramma (MSP Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas)
Vācu filoloģijas apakšprogramma (BSP Filoloģija)
Ģermānistikas apakšprogramma (MSP Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas)


Ērika Krautmane

tālr. 6703 4912
Visvalža iela 4a, 316. telpa
e-pasts: erika.krautmane@lu.lv

 

Studiju programmas un apakšprogrammas:

Somugru studiju apakšprogramma (BSP Filoloģija)

Rakstiskās tulkošanas PMSP


Jeļena Sevastjanova

tālr. 6703 4924,
Visvalža iela 4a, 423. telpa
jelena.sevastjanova@lu.lv

Studiju programmas:

Krievu filoloģijas apakšprogramma (BSP Filoloģija)
Rusistikas un slāvistikas apakšprogramma (MSP Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas)
Anglistikas MSP


Ilona Vītola

tālr. 67034905,
Visvalža iela 4a, 212. telpa
ilona.vitola@lu.lv

Studiju programmas:
Latvistikas BSP
Latviešu valodas, literatūras un kultūras studiju MSP
Baltijas jūras reģiona studiju apakšprogramma (MSP Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas)


Jolanta Stauga

tālr. 67034909,
Visvalža iela 4a, 304. telpa
jolanta.stauga@lu.lv

Studiju programmas un apakšprogrammas:

Valodu un kultūru studiju DSP