Latvijas Universitātes fonds nodrošina iespēju mecenātiem un sadarbības partneriem atbalstīt studentus un pētniekus, veicināt modernas mācību vides izveidi.

Ar LU fonda atbalstu izcili un centīgi studenti saņem LU mecenātu stipendijas, kas ir nozīmīgs finansiālais atbalsts mācību procesā un veicina studentu izaugsmi un izcilību. Stipendijām var pieteikties visu līmeņu studējošie.


Informācija par pieteikšanos stipendijām pieejama LU fonda tīmekļa vietnē.


HUMANITĀRO ZINĀTŅU FAKULTĀTES LU FONDA STIPENDIĀTI

Kristapa Morberga stipendija

Rota Lāce

Āzijas studiju BSP

Kristapa Morberga stipendija

Alise Švandere

Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP

Ernesta Felsberga piemiņas stipendija

Līva Kukle

Angļu filoloģijas MSP

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija

Diana Piskuna

Krievu filoloģijas BSP

Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs piemiņas stipendija

Araksi Avetisjana

Krievu filoloģijas BSP

Īras Kuhn-Bolšaita piemiņas stipendija

Linda Bēvalde

Romāņu valodu un kultūru studiju MSP