Izpilddirektora vietniece
Jolanta Zālīte, tālr. 6703 4902, 219. telpa, e-pasts: jolanta.zalite@lu.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jolanta Stauga, tālr. 6703 4909, 303. telpa, e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv

Ārējo sakaru koordinētāja
Margarita Spirida, tālr. +371 6703 4917, 332. telpa, e-pasts: margarita.spirida@lu.lv

Metodiķi:
Natālija Ambrosova, tālr. 6703 4926, 425. telpa, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv
Sandra Tanne, tālr. 6703 4919, 333. telpa, e-pasts: sandra.tanne@lu.lv
Līga Šepko, tālr. 6703 4913, 329.telpa, e-pasts: liga.sepko@lu.lv
Kārlis Bušmanis, tālr. 6703 4913, 329.telpa, e-pasts: karlis.busmanis@lu.lv
Ilona Vītola, tālr. 6703 4905, 212. telpa, e-pasts: ilona.vitola@lu.lv
Jeļena Sevastjanova, tālr. 6703 4924, 423.telpa, e-pasts: jelena.sevastjanova@lu.lv

IT darbinieki:
Datortīkla administrators Raitis Lagzdiņš, 406. telpa, e-pasts: raitis.lagzdins@lu.lv
Datora operators Edgars Zariņš, tālr. 6703 4910, 307. telpa, e-pasts: edgars.zarins@lu.lv