Izpilddirektora vietniece
Jolanta Zālīte, tālr. 6703 4902, 219. telpa, e-pasts: jolanta.zalite@lu.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Jolanta Stauga, tālr. 6703 4909, 303. telpa, e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv

Ārējo sakaru koordinētāja
Anastasija Vedela, tālr. +371 6703 4915, 329.a telpa, e-pasts: anastasija.vedela@lu.lv

Metodiķi:
Natālija Ambrosova, tālr. 6703 4926, 425. telpa, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv
Inna Budoviča, tālr. 6703 4914, 329. telpa, e-pasts: inna.budovica@lu.lv
Agnese Kirovāne, tālr. 6703 4919, 333. telpa, e-pasts: agnese.kirovane@lu.lv
Ērika Krautmane, tālr. 6703 4912, 316. telpa, e-pasts: erika.krautmane@lu.lv
Ieva Melbārde, tālr. 6703 4913, 329. telpa, e-pasts: ieva.melbarde@lu.lv

IT darbinieki:
Datortīkla administrators Raitis Lagzdiņš, 406. telpa, e-pasts: raitis.lagzdins@lu.lv
Datora operators Mārīte Sīle, tālr. 6703 4910, 307. telpa, e-pasts: marite.sile@lu.lv
Datora operators Edgars Zariņš, tālr. 6703 4910, 307. telpa, e-pasts: edgars.zarins@lu.lv