Lietišķās valodniecības centrs

Lietišķās valodniecības centrs ir izveidots ar mērķi veikt starpdisciplinārus fundamentālus un praktiskus pētījumus, lai stimulētu lietišķās valodniecības pielietojumu dažādu valodu un kultūru kontekstā izglītībā, pētniecībā, ekonomikā, finansēs, politikā, diplomātijā, dabaszinātnēs, jurisprudencē un citās jomās.  

Centrs nodrošina arī latviešu valodas un svešvalodu apguves iespējas LU studentiem, darbiniekiem un citām fiziskām un juridiskām personām, kā arī veic valodu prasmju pārbaudi un administrē starptautiskus angļu valodas eksāmenus.

Centra struktūru veido nozares pētnieciskās grupas: valodu apguves grupa, diskursa izpētes grupa, kontrastīvo pētījumu grupa, korpuslingvistika un tehnoloģijas.

Centra vadītāja p.i.vadošā pētniece Indra Karapetjana

Lietišķās valodniecības centra vietne →