Dzimtes studiju centrs

Dzimtes studiju centrs ir mācību un pētījumu centrs, kas nodarbojas ar tādiem sieviešu/vīriešu studiju un dzimtes pētījumu jautājumiem kā feministiskās un dzimtes teorijas, dzimte un vara, reliģija, kultūra, vēsture, politika, filozofija.

Centrs veido starpdisciplināru izglītības un pētījumu programmu, kas apkopo un analizē dažādu sociālo un humanitāro zinātņu dzimtes aspektus. Centrs piedāvā C daļas mācību kursus, organizē konferences un vasaras skolas, kā arī veido publikācijas.

Centra vadītāja:  prof. Irina Novikova
Centra koordinatore: Dr. Marija Semjonova

Lietišķās valodniecības centrs

Lietišķās valodniecības centrs ir izveidots ar mērķi veikt starpdisciplinārus fundamentālus un praktiskus pētījumus, lai stimulētu lietišķās valodniecības pielietojumu dažādu valodu un kultūru kontekstā izglītībā, pētniecībā, ekonomikā, finansēs, politikā, diplomātijā, dabaszinātnēs, jurisprudencē un citās jomās.  

Centrs nodrošina arī latviešu valodas un svešvalodu apguves iespējas LU studentiem, darbiniekiem un citām fiziskām un juridiskām personām, kā arī veic valodu prasmju pārbaudi un administrē starptautiskus angļu valodas eksāmenus.

Centra struktūru veido nozares pētnieciskās grupas: valodu apguves grupa, diskursa izpētes grupa, kontrastīvo pētījumu grupa, korpuslingvistika un tehnoloģijas.

Centra vadītāja p.i. lekt. Margarita Spirida

Lietišķās valodniecības centra vietne →