Nodaļas vadītāja p.i.

Metodiķe Sandra Tanne
tālr. 6703 4919, 329a. telpa, e-pasts: sandra.tanne@lu.lv

Nodaļas akadēmiskais personāls:
prof. Ineta Balode, tālr. 6703 4934, 429. telpa, e-pasts: ineta.balode@lu.lv
asoc.prof.p.i. Dzintra Lele-Rozentāle, 430.telpa, e-pasts: dzintra.lele-rozentale.@lu.lv
asoc.prof.p.i. Tatjana Kuharenoka, 430. telpa, e-pasts: tatjana.kuharenoka@lu.lv
lekt. Ieva Blumberga, 430. telpa
lektora p.i. Angelika Maria Theresia Böhrer, 430. telpa
lekt. Sandija Iesalniece, 430. telpa, e-pasts: sandija.iesalniece@lu.lv
pasn. Linda Bišofa, 430. telpa, e-pasts: linda.bisofa@lu.lv
pasn. Dmitrijs Golonovs, 430.telpa