Fakultāte piedāvā studijas piecās bakalaura studiju programmās, kas tiek īstenotas studiju virzienā "Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas".