Metodiķe Līga Šepko
tālr. 6703 4914, 329. telpa, e-pasts: liga.sepko@lu.lv

Nodaļas akadēmiskais personāls:

prof. Indra Karapetjana, e-pasts: indra.karapetjana@lu.lv
prof. Gunta Roziņa, tālr. 6703 4916, 330. telpa, e-pasts: gunta.rozina@lu.lv
prof. Gunta Ločmele, tālr. 6703 4925, 424. telpa, e-pasts: gunta.locmele@lu.lv
prof. Andrejs Veisbergs, tālr. 6703 4925, 424. telpa, e-pasts: andrejs.veisbergs@lu.lv
asoc. prof. Monta Farneste, tālr. 6703 4932, 220. telpa, e-pasts: monta.farneste@lu.lv
asoc. prof. Vita Kalnbērziņa, tālr. 6703 4921, 337. telpa, e-pasts: vita.kalnberzina@lu.lv
asoc. prof. Jana Kuzmina, 331. telpa, e-pasts: jana.kuzmina@lu.lv
asoc. prof. Dace Liepiņa, tālr. 6703 4920, 336. telpa, e-pasts: dace.liepina@lu.lv
asoc. prof. Zigrīda Vinčela, tālr. 6703 4916, 330. telpa, e-pasts: zigrida.vincela@lu.lv
doc. Laura Karpinska, tālr. 6703 4920, 336. telpa, e-pasts: laura.karpinska@lu.lv
doc. Antra Leine, 338. telpa, e-pasts: antra.leine@lu.lv
lekt. Vineta Apse, tālr. 6703 4932, 220. telpa, e-pasts: vineta.apse@lu.lv
lekt. Jekaterina Čerņevska, tālr. 6703 4915, 329.a telpa, e-pasts: jekaterina.cernevska@lu.lv.
lekt. Margarita Spirida, tālr. 6703 4918, 332. telpa, e-pasts: margarita.spirida@lu.lv
doc. Evita Badina, 338.telpa, e-pasts: evita.badina@lu.lv
lekt. Svetlana Koroļova, tālr. 6703 4923, 421. telpa, e-pasts: svetlana.korolova@lu.lv