Uz konsultāciju pie programmas direktora ir jāpiesakās, uzrakstot programmas direktoram e-pastu; jāvienojas par tikšanos.

 

 

 

 

Studiju programmas

Direktors

Pieņemšanas laiki

Telpa

  •  Bakalaura programmas

Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas

Asoc. prof. Jana Kuzmina 
jana.kuzmina@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

331.

Angļu filoloģija

Asoc. prof. Jana Kuzmina 
jana.kuzmina@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

331.

Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas

Prof.p.i. Kaspars Kļaviņš 
kaspars.klavins@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

425.

Āzijas studijas

Prof. Jānis Priede
janis.priede.hzf@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

427.

Baltu filoloģija 

Prof. Ojārs Lāms 
ojars.lams@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

226.

Filoloģija

Prof. Igors Koškins 
igors.koskins@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

414.

Franču filoloģija

Prof. Jeļana Vladimirska
jelena.vladimirska@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

326.

Klasiskā filoloģija 

Asoc. prof. Gita Bērziņa
gita.berzina.hzf@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

308.

Krievu filoloģija 

Asoc. prof. Nataļja Šroma
natalja.sroma@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

106.

Moderno valodu un biznesa studijas 

Asoc. prof. Jana Kuzmina
jana.kuzmina@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

331.

Somugru studijas

Asoc. prof. Ivars Orehovs 
ivars.orehovs@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

316.

Vācu filoloģija 

Prof. Ineta Balode 
ineta.balode@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

429.

 •  Maģistra programmas

Anglistika

Asoc. prof. Zigrīda Vinčela
zigrida.vincela@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

327.

Angļu filoloģija

Asoc. prof. Zigrīda Vinčela
zigrida.vincela@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

327.

Baltijas jūras reģiona studijas

Prof. Valdis Muktupāvels 
valdis.muktupavels@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

304.

Baltu filoloģija 

Prof. Ieva Kalniņa 
ieva.kalnina@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

215.

Klasiskā filoloģija 

Prof. Ilze Rūmniece 
ilze.rumniece@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

308.

Krievu filoloģija 

Asoc. prof. Nataļja Šroma
natalja.sroma@lu.lv 

Pēc iepriekšējas vienošanās

106.

 Orientālistika

Prof.p.i. Kaspars Kļaviņš kaspars.klavins@lu.lv

Pēc  iepriekšējas vienošanās

427.

Romāņu valodu un kultūru studijas

Prof. Jeļena Vladimirska 
jelena.vladimirska@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

326.

Vācu filoloģija

Prof. Ineta Balode 
ineta.balode@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

429.

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas

Asoc.prof. Gita Bērziņa gita.berzina.hzf@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

308.

  •  Profesionālās maģistra programmas

Konferenču tulkošana

Prof. Andrejs Veisbergs
andrejs.veisbergs@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

424.

Rakstiskā tulkošana

Prof. Gunta Ločmele
gunta.locmele@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

424.

  •  Doktora programmas

Literatūrzinātne, folkloristika un māksla

Prof. Janīna Kursīte-Pakule
janina.kursite-pakule@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

213.

Valodniecība 

Prof. Pēteris Vanags 
peteris.vanags@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

224.

Valodu un kultūru studijas

Prof. Janīna Kursīte-Pakule
janina.kursite-pakule@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

213.