Uz konsultāciju pie programmas direktora ir jāpiesakās, uzrakstot programmas direktoram e-pastu; jāvienojas par tikšanos.

 

 

 

 

Studiju programmas

Direktors

Pieņemšanas laiki

Telpa

  •  Bakalaura programmas

Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studijas 

(arī Angļu filoloģija, Moderno valodu un biznesa studijas)

Asoc. prof. Jana Kuzmina 
jana.kuzmina@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

331.

Austrumu-Rietumu starpkultūru studijas

Prof. Kaspars Kļaviņš 
kaspars.klavins@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

425.

Āzijas studijas

Prof. Jānis Priede
janis.priede.hzf@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

427.

Latvistika

Doc. Inta Urbanoviča
inta.urbanovica@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

222.

Filoloģija

Prof. Igors Koškins 
igors.koskins@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

414.

Apakšprogramma Franču filoloģija

Prof. Jeļana Vladimirska
jelena.vladimirska@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

326.

Apakšprogramma Klasiskā filoloģija 

Asoc. prof. Gita Bērziņa
gita.berzina.hzf@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

308.

Apakšprogramma Krievu filoloģija 

Asoc. prof. Nataļja Šroma
natalja.sroma@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

106.

Apakšprogramma Somugru studijas

Asoc. prof. Ivars Orehovs 
ivars.orehovs@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

316.

Apakšprogramma Vācu filoloģija 

Prof. Ineta Balode 
ineta.balode@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

429.

 •  Maģistra programmas

Anglistika

Asoc. prof. Zigrīda Vinčela
zigrida.vincela@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

327.

Latviešu valodas, literatūras un kultūras studijas Asoc.prof. Ilze Lokmane 
ilze.lokmane@lu.lv
Pēc iepriekšējas vienošanās 222.
Āzijas studijas Prof. Kaspars Kļaviņš kaspars.klavins@lu.lv Pēc  iepriekšējas vienošanās 427.
Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas Asoc.prof. Gita Bērziņa gita.berzina.hzf@lu.lv Pēc iepriekšējas vienošanās 308.

Apakšprogramma Baltijas jūras reģiona studijas

Prof. Valdis Muktupāvels 
valdis.muktupavels@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

304.

Apakšprogramma Klasiskās studijas

Prof. Ilze Rūmniece 
ilze.rumniece@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

308.

Apakšprogramma Rusistika un slāvistika

Asoc. prof. Nataļja Šroma
natalja.sroma@lu.lv 

Pēc iepriekšējas vienošanās

106.

Apakšprogramma Romānistika

Prof. Jeļena Vladimirska 
jelena.vladimirska@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

326.

Apakšprogramma Ģermānistika

Prof. Ineta Balode 
ineta.balode@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

429.

  •  Profesionālās maģistra programmas

Rakstiskā tulkošana

Prof. Gunta Ločmele
gunta.locmele@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

424.

  •  Doktora programmas

Valodu un kultūru studijas

Prof. Janīna Kursīte-Pakule
janina.kursite-pakule@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

213.