Uz konsultāciju pie programmas direktora ir jāpiesakās vismaz vienu dienu iepriekš, uzrakstot programmas direktoram e-pastu.

 

 

 

 

Studiju programmas

Direktors

Pieņemšanas laiki

Telpa

  •  Bakalaura programmas

Angļu filoloģija

Asoc. prof. Jana Kuzmina 
jana.kuzmina@lu.lv

Pirmdiena
15.00-16.00

331.

Āzijas studijas

Prof. Jānis Priede
janis.priede.hzf@lu.lv

Pēc iepriekšējas vienošanās

427.

Baltu filoloģija 

Prof. Ojārs Lāms 
ojars.lams@lu.lv

Otrdiena
12.00-14.30

226.

Franču filoloģija

Doc. Dina Šavlovska 
dina.savlovska@lu.lv

Trešdiena
14.00-15.00

320.

Klasiskā filoloģija 

Asoc. prof. Gita Bērziņa
gita.berzina.hzf@lu.lv

Ceturtdiena
14.00-15.00

308.

Krievu filoloģija 

Asoc. prof. Nataļja Šroma
natalja.sroma@lu.lv

Pirmdiena
16.00-17.00

106.

Kultūras un sociālā antropoloģija

Asoc. prof. Aivita Putniņa
aivita.putnina@lu.lv

Trešdiena
15.00-16.00

406.a

Moderno valodu un biznesa studijas 

Asoc. prof. Jana Kuzmina
jana.kuzmina@lu.lv

Pirmdiena
15.00-16.00

331.

Somugru studijas

Asoc. prof. Ivars Orehovs 
ivars.orehovs@lu.lv
uz laiku aizvieto:
Gunta Ločmele
gunta.locmele@lu.lv
 

Pirmdiena
9.30-10.30
Ceturtdiena
14.00-15.30

316.

Vācu filoloģija 

Prof. Ineta Balode 
inetabalode@inbox.lv

Pirmdiena
13.30-14.30

429.

 •  Maģistra programmas

Angļu filoloģija

Asoc. prof. Zigrīda Vinčela
zigrida.vincela@lu.lv

Otrdiena
16.00-17.00

327.

Baltijas jūras reģiona studijas

Prof. Valdis Muktupāvels 
valdis.muktupavels@lu.lv

Otrdiena
15.00-16.00

304.

Baltu filoloģija 

Prof. Ieva Kalniņa 
ieva.kalnina@lu.lv

Trešdiena
17.00-18.00

215.

Klasiskā filoloģija 

Prof. Ilze Rūmniece 
ilze.rumniece@lu.lv

Ceturtdiena
16.00-18.00

308.

Krievu filoloģija 

Asoc. prof. Nataļja Šroma
natalja.sroma@lu.lv 

Pirmdiena
16.00-17.00

106.

Kultūras un sociālā antropoloģija

Asoc. prof. Aivita Putniņa
aivita.putnina@lu.lv 

Trešdiena
15.00-16.00

406.a

 Orientālistika

Prof. Jānis Priede
janis.priede.hzf@lu.lv
 

Pēc  iepriekšējas vienošanās

427.

Romāņu valodu un kultūru studijas

Prof. Jeļena Vladimirska 
jelena.vladimirska@lu.lv

Piektdiena
14.00-15.00

326.

Vācu filoloģija

Asoc. prof. Dzintra
Lele-Rozentāle 
dzintral@venta.lv

Pirmdiena
12.30-14.00

429.

  •  Profesionālās maģistra programmas

Konferenču tulkošana

Prof. Andrejs Veisbergs
andrejs.veisbergs@lu.lv

Ceturtdiena
17.00-18.00

424.

Rakstiskā tulkošana

Prof. Gunta Ločmele
gunta.locmele@lu.lv

Trešdiena
17.00-18.00

424.

  •  Doktora programmas

Literatūr-zinātne, folkloristika un māksla

Prof. Janīna Kursīte-Pakule
kursite@lu.lv

Otrdiena
15.00-16.00

213.

Valodniecība 

Prof. Pēteris Vanags 
peteris.vanags@lu.lv

Pirmdiena
17.00-18.00

224.