Fakultāte piedāvā studijas četrās maģistra studiju programmās, kas tiek īstenotas studiju virzienā "Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas".
 

Maģistra studijas