Fakultātē studijas notiek deviņās maģistra studiju programmās, kas tiek īstenotas studiju virzienā "Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas" un divās profesionālajās augstākās izglītības maģistra studiju programmās, kas tiek īstenotas studiju virzienā "Tulkošana".

Maģistra studijas

Profesionālās maģistra studijas