Fakultātē studijas notiek piecās maģistra studiju programmās, kas tiek īstenotas studiju virzienā "Valodu un kultūras studijas, dzimtās valodas studijas un valodu programmas" un divās profesionālajās augstākās izglītības maģistra studiju programmās, kas tiek īstenotas studiju virzienā "Tulkošana".
 

Maģistra studijas