Humanitāro zinātņu fakultāte

Adrese: Visvalža iela 4a, Rīga, LV-1050
Atrašanās vieta kartē
Tālrunis: 6703 4908
E-pasts: hzf@lu.lv

LU Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) sākotne meklējama jau 1919.gadā, kad Universitātē tiek dibināta Valodnieciski filozofiskā fakultāte, kuras humanitāro zinātņu potenciāls tolaik koncentrējas galvenokārt uz baltu valodām un  latviešu valodu, literatūru, vēsturi un kultūru. Šodien studentu, Latvijas un ārvalstu mācībspēku  un pētnieku skaita ziņā HZF ir viena no lielākajām LU fakultātēm.

Saskaņā ar fakultātes nolikumu Humanitāro zinātņu fakultātes pastāvēšanas mērķis ir LU studiju, zinātniskā un inovatīvā darbība valodniecībā, literatūrzinātnē, folkloristikā, antropoloģijā un mākslas (teātra) zinātnē, kā arī reģionālajās studijās un starpnozaru jomā. Fakultātes devīze ir darboties, LU misiju pildot, – krāt un vairot dzīvei un darbam noderīgas zināšanas cilvēkzinību jomā, kopt latviešu valodu, literatūru un kultūru, izzināt un stiprināt dažādu tautu valodu un kultūru sakaru tradīcijas.

Bakalaura, maģistra un doktora līmeņa studiju programmas piedāvā astoņas HZF nodaļas. Studiju kvalitāti garantē programmu starptautiskā akreditācija, profesoru un citu mācībspēku augstā kvalifikācija, arī studentu starptautiskās mobilitātes plašās iespējas.

HZF nereti salīdzina ar Bābeles torni, jo šobrīd vairāk kā 20 dažādas pasaules valodas skan auditorijās, studējot un mācot.

HZF ir labi pazīstama daudzu Latvijas mēroga un starptautisku pētniecisku aktivitāšu un kultūrnorišu vieta. Radošu fakultātes sabiedrisko dzīvi uztur kā mācībspēki, tā studenti. Studentu pašpārvalde, kura pārstāv studentu intereses fakultātē un LU, rīko izglītojošus, sporta un izklaides pasākumus. HZF studentu pašpārvalde īsteno labas ieceres, ļaujot sajust patiesu piederību gan Latvijas Universitātei, gan savai fakultātei.

Kāpēc studēt humanitārās zinātnes?
Valodu, literatūras, tekstu, kultūru studijas veido un norūda domāšanu, spēju kritiski, analītiski  un objektīvi vērtēt faktus un norises sevī, sabiedrībā, arī pasaules mērogā. Valodu saskarē pilnveidojas dzimtās valodas prasme un izpratne, kas mūslaikos nebūt nav pašsaprotama lieta. Citu valodu, tautu, kultūru izzināšana ir šodienas un īpaši nākotnes drošības pamatgarants: izzinot un dziļāk izprotot citus, mācāmies ne vien būt toleranti, bet arī pastāvēt par savām vērtībām un argumentēti, pārliecinoši tās skaidrot pārējiem. Medijpratība šodien nav iedomājama bez savas bāzes: valodas, tekstu sapratnes un izvērtējuma, kas pa spēkam pirmkārt filologam un sabiedrības kultūrainas pārzinātājam.

Iepazīsti Humanitāro zinātņu fakultāti video stāstā: Nāc studēt LU Humanitāro zinātņu fakultātē! - YouTube