Kā valodu fakultātei īpaši uzsverama tās ciešā sadarbība ar to valstu vēstniecībām Latvijā un ārvalstu institūtiem, fondiem, kuru valodas tiek apgūtas fakultātē. Tā ir gan dažādas atbalsta programmas, praktiska  palīdzība ar mācību līdzekļiem, valodu kursiem, speciālistiem, līdzdalība pasākumos, gan stipendijas studentiem, prakses iespējas u.c. sadarbības iespējas. Fakultāte īsteno arī vairākus starptautiskos projektus, kopā ar ārzemju kolēģiem tiek organizētas starptautiskas konferences, izdoti rakstu krājumi (sk. sadaļu Pētniecība). Savukārt veiksmīgā sadarbība ar citu valstu augstskolām ir labs pamats ātrākai studentu iesaistīšanai daudzveidīgajā Eiropas (un ne tikai) darba tirgū.

Fakultāte cieši sadarbojas ar fakultātē apgūstamo valodu zemēm un to pārstāvniecībām Latvijā. Piemēram, ar  Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Norvēģijas, Polijas, Čehijas,  ASV, Kanādas, Grieķijas, Vācijas, Šveices, Francijas, Itālijas, Spānijas, Kolumbijas, Meksikas, Apvienoto Arābu Emirātu, Japānas, Korejas Republikas, Ķīnas Tautas Republikas vēstniecību un citām.

Fakultātē ik gadu tiek pagarināti esošie un slēgti jauni ERASMUS+ sadarbības līgumi ar ārvalstu augstskolām. Šobrīd fakultāte aktīvi sadarbojas ar vairāk nekā 100 ārzemju augstskolām. Studentiem tiek piedāvāta iespēja semestri mācīties kādā no izvēlētajām partneraugstskolām (sk. sadaļu Studijas ārzemēs), bet akadēmiskajam personālam – lasīt lekcijas kādā no partneraugstskolām.  Aktīvākie kontakti ar ar Lietuvu, Igauniju, Poliju, Čehiju, Spāniju, Franciju, Vāciju, Norvēģiju, Zviedriju, Somiju. Tāpat LU tiek īstenoti divpusējas sadarbības līgumi, piemēram, ar Ķīnu, Japānu, Koreju un citām valstīm.

Programmu īstenošanā, pedagogu piesaistē un citās jomās fakultāte sadarbojas gan ar dažādām institūcijām Eiropā un citur pasaulē, gan ar ārzemju institūtiem un fondiem Latvijā.

 • Piemēram, profesionālai maģistra studiju programmai “Konferenču tulkošana” ir cieša darbība ar Eiropas Parlamentu (sadarbības memorands starp Eiropas Parlamentu un LU) un Eiropas Komisiju. Tā ir pedagoģiskā palīdzība studentiem, videokonferences, studentu viesošanās institūcijās, subsīdiju programma, LU mācībspēku lekcijas EK tulkošanas dienestos u.c.
   
 • Āzijas studiju īstenošanā (atbalsta programmas) cieša sadarbība  ar Korejas Akadēmiju, Korejas Fondu, Japānas Fondu, Konfūcija institūtu u.c.
   
 • Ģermānistikas studijām atbalstu sniedz Gētes institūts Rīgā,  Baltijas-Vācijas augstskolu birojs (sadarbība zinātnē, pasākumu organizēšanā, vispārējs atbalsts vācu valodas  un kultūras studijām u.c.), Vācijas Akadēmiskās Apmaiņas Dienests jeb VAAD (sadarbība vieslektoru piesaistē) u.c.
   
 • Romānistikas studijām atbalstu sniedz Francijas institūts Latvijā (sadarbība zinātnē, pasākumu organizēšanā, vispārējs atbalsts franču valodas  un kultūras studijām) u.c.
   
 • Sadarbībā ar Servantesa Institūtu Spānijā un AECID (Spānijas Starptautiskās sadarbības valsts aģentūru) tiek nodrošināta vieslektoru akadēmiskā darbība BSP Spāņu valodas un kultūras studiju virzienā, tāpat tiek sniegts atbalsts pasākumu organizēšanā, spāņu valodas un kultūras studiju popularizēšanā, literāro darbu tulkošanā un izdošanā, zinātnieku apmaiņā). Sadarbībā ar Servantesa Institūtu vairākas reizes gadā tiek organizēti starptautiskie spāņu valodas eksāmeni DELE.
   
 • Grieķu valodas un kultūras apguvē sadarbība ar Eiropas Jaungrieķu studiju biedrība (ΕΕΣΝ), Tesalonīkes Balkānu pussalas pētniecības institūts (grieķu valodas/kultūras vasaras skolu stipendijas), ar Grieķijas Kultūras un sporta ministriju (dažādu projektu atbalstā) u.c.
   
 • Somugru studijās sadarbība ar  Somijas Nacionālās izglītības aģentūru (EDUFI) – somu valodas un kultūras vieslektoru deleģēšana pastāvīgam darbam Somugru studiju BSP, viesdocētāju, praktikantu piesaiste pedagoģiskam atbalstam,  finansiāls atbalsts somu valodas studentu dalībai vasaras kursos Somijas augstskolās; sadarbība ar Igaunijas fondu “Archimedes” – igauņu valodas un kultūras vieslektoru deleģēšana pastāvīgam darbam Somugru studiju BSP, viesdocētāju piesaiste atsevišķu studiju kursu novadīšanai, finansiāls atbalsts igauņu valodas studentu dalību ziemas un vasaras kursos Igaunijas augstskolās.
   
 • Zviedru valodas un kultūras apguvē sadarbība ar Zviedrijas Institūtu (vispārējs atbalsts zviedru valodas  un kultūras studijām); biedrību "Latvija Zviedrija" (savstarpējs atbalsts zviedru tradicionālo svētku pasākumos Rīgā un citur Latvijā) u.c.