Metodiskie norādījumi pētniecības darbu (semestra, bakalaura, maģistra) izstrādāšanai un aizstāvēšanai; izstrādes posmi un termiņi.