Metodiskie norādījumi pētniecības darbu (semestra, bakalaura, maģistra) izstrādāšanai un aizstāvēšanai; izstrādes posmi un termiņi.

Izstrādes termiņi 2020./2021. akad. gadā