Uzmanību! Ir izmaiņas studiju noslēguma darbu nodošanas termiņos  un aizstāvēšanas datumos!
Aktuālā informācija šeit

Metodiskie norādījumi pētniecības darbu (semestra, bakalaura, maģistra) izstrādāšanai un aizstāvēšanai; izstrādes posmi un termiņi.