Metodiskie norādījumi pētniecības darbu (semestra, bakalaura, maģistra) izstrādāšanai un aizstāvēšanai; izstrādes posmi un termiņi.

Izstrādes termiņi 2023./2024. akad. gadā

Bakalaura studiju programmās:

Maģistra studiju programmās:

Bakalaura studiju programmās:

Maģistra studiju programmās:

  •