Iepazīt Humanitāro zinātņu fakultātes vidi, “ēnojot” kādu mācībspēku, skolēniem ir iespēja “Ēnu dienās”. Tā ir visā Latvijā notiekoša ikgadēja karjeras izglītības akcija,  kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un vairāku stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām un nozarēm, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Jau vairākus gadus “Ēnu dienu” pasākumā iesaistās arī LU Humanitāro zinātņu fakultāte. 2018. gada 14. februāra Ēnu dienās fakultātes mācībspēkus ieradās “ēnot” seši skolēni. Piedaloties nodarbībās un sarunājoties ar pasniedzējiem, kā arī tiekoties ar fakultātes dekāni, skolēni guva priekšstatu par akadēmiskā personāla darba ikdienu, savukārt Studentu pašpārvaldes pārstāvji pastāstīja par to, kā augstskolas dzīve šajā fakultātē izskatās no studenta perspektīvas.

2019. gada 13. februāra Ēnu dienās fakultātes mācībspēkus ieradās “ēnot” 14 skolēni.
Nākamās “Ēnu dienas” norisināsies 2020. gada februārī.