Iepazīt Humanitāro zinātņu fakultātes vidi, “ēnojot” kādu mācībspēku, skolēniem ir iespēja “Ēnu dienās”. Tā ir visā Latvijā notiekoša ikgadēja karjeras izglītības akcija,  kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un vairāku stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Akcijas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādām profesijām un nozarēm, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Jau vairākus gadus “Ēnu dienu” pasākumā iesaistās arī LU Humanitāro zinātņu fakultāte, piedāvājot skolēniem “ēnot” kādu no fakultātes pasniedzējiem.

 “Ēnu diena” Humanitāro zinātņu fakultātē parasti sākas ar skolēnu kopīgu tikšanos ar fakultātes vadību un saviem izvēlētajiem pasniedzējiem, kopīgu iepazīšanos, fotografēšanos, pēc tam skolēni dodas ar savu pasniedzēju uz nodarbību, pēc tās aprunājas ar viņu un uzzina vairāk par pasniedzēja darba ikdienu, pēc nodarbības seko fakultātes iepazīšana un viesošanās Studentu pašpārvaldes omulīgajās telpās, kur jau neformālā gaisotnē fakultātes studenti skolēnus iepazīstina ar to, kā augstskolas dzīve šajā fakultātē izskatās no studenta perspektīvas.

Kā atzīst tie skolēni, kas Humanitāro zinātņu fakultātē “Ēnu dienā” jau ir bijuši: ““Ēnu diena” ir lieliska iespēja, lai “paostītu gaisu” un izlemtu, kuru fakultāti izvēlēties”.

Tiekamies nākamajā “Ēnu dienā” LU Humanitāro zinātņu fakultātē!