Lietvede Ilona Vītola
Tālr. 6703 4905, 212. telpa

Nodaļas struktūra un akadēmiskais personāls:

  • Baltu valodniecības katedra, 221. telpa
prof. Lidija Leikuma,  e-pasts: lidija.leikuma@lu.lv
prof. Pēteris Vanags, 224. telpa, e-pasts: pva@lu.lv
asoc. prof. Edmundas Trumpa, 303. telpa, e-pasts: edmundas.trumpa@lu.lv

  • Folkloristikas un etnoloģijas katedra
prof. Janīna Kursīte-Pakule, 213. telpa, e-pasts: janina.kursite-pakule@lu.lv
prof. Valdis Muktupāvels, 304. telpa, tālr. 6703 4909, e-pasts: valdis.muktupavels@lu.lv
doc. Jolanta Stauga, 304. telpa, tālr. 6703 4909, e-pasts: jolanta.stauga@lu.lv
lekt. p.i. Inese Runce, e-pasts: inese.runce@lu.lv
pētnieks Ingus Barovskis, e-pasts: ingus.barovskis@lu.lv

  • Latviešu literatūras vēstures un teorijas katedra, 226. telpa
prof. emeritus Viesturs Vecgrāvis, e-pasts: viesturvecgr@inbox.lv
prof. Ausma Cimdiņa, tālr. 6703 4935, 216. telpa, e-pasts: ausma.cimdina@lu.lv
prof. Māra Grudule, 225. telpa, e-pasts: mara.grudule@lu.lv
prof. Ieva Kalniņa, e-pasts: ieva.kalnina@lu.lv
prof. Ojārs Lāms, tālr. 6703 4907, 226. telpa, e-pasts: ojars.lams@lu.lv
lekt. Sigita Kušnere, e-pasts: sigita.kusnere@lu.lv
lekt. Arturs Skutelis, e-pasts: arturs.skutelis@lu.lv

  • Latviešu un vispārīgās valodniecības katedra, 222. telpa
prof. Ina Druviete, e-pasts: ina.druviete@lu.lv
prof. Andra Kalnača, 223. telpa, e-pasts: andra.kalnaca@lu.lv
asoc. prof. Ilze Lokmane, e-pasts: ilze.lokmane@lu.lv
doc. Inta Urbanoviča, e-pasts: inta.urbanovica@lu.lv
pasn. Ilze Auziņa, e-pasts: ilze.auzina@lu.lv
zin. asist. Evelīna Zilgalve, e-pasts: evelina.zilgalve@lu.lv

  • Teātra un kino vēstures un teorijas katedra, 207. telpa
asoc. prof. p.i. Līga Ulberte, e-pasts: liga.ulberte@lu.lv
lekt. Ieva Rodiņa, e-pasts: ieva.rodina@lu.lv

  • Pētījumu centrs Feministica Lettica, 216. telpa,
vadītāja prof. Ausma Cimdiņa, e-pasts: ausma.cimdina@lu.lv
 
  • Lituānistikas centrs, 305. telpa,
vadītājs asoc. prof. Edmundas Trumpa, e-pasts: edmundas.trumpa@lu.lv

  • Audiovizuālā darbnīca, 212. telpa,
vadītāja prof. Janīna Kursīte-Pakule, e-pasts: janina.kursite-pakule@lu.lv