Metodiķe un lietvede Natālija Ambrosova
tālr. 6703 4926, 425. telpa, e-pasts: natalija.ambrosova@lu.lv

Nodaļas struktūra un akadēmiskais personāls:

 • Japānas studiju centrs, 428. telpa, tālr. 6703 4928
    (Āzijas studiju japanoloģijas apakšprogramma)
asoc. prof. Agnese Haijima, e-pasts: agnese.haijima@lu.lv
doc. p.i. Čika Tamura (Chika Tamura)

 • Dienvidaustrumāzijas studiju centrs, 428. telpa, tālr. 6703 4928
prof. Leons Taivāns, e-pasts: leons.taivans@lu.lv

 • Austrumāzijas pētniecības centrs, 415.a telpa
    (Āzijas studiju sinoloģijas apakšprogramma)
asoc. prof. Agita Baltgalve, e-pasts: agita.baltgalve@lu.lv
lekt. p.i. Bai Bingyu
lekt. Karīna Jermaka, e-pasts: karina.jermaka@lu.lv

 • Tuvo Austrumu un Ziemeļāfrikas studiju centrs, 412. telpa
    (Āzijas studiju Tuvo Austrumu apakšprogramma)
prof. Jānis Priede, e-pasts: janis.priede.hzf@lu.lv
doc. p.i. Salahs Mohameds Šerifs,
lekt.  Ingrīda Kleinhofa, e-pasts: ingrida.kleinhofa@lu.lv

 • Korejas studiju centrs, 105. telpa
    (Āzijas studiju Korejas studiju modulis)
asoc. prof. p.i. Huntē Kim (Huntae Kim), 
lektore Ildze Šķestere, e-pasts: ildze.skestere@lu.lv
prof. Kaspars Kļaviņš, e-pasts: kaspars.klavins@lu.lv
viesl. Sanggum Li