Erasmus+ ir populārākā studiju mobilitātes programma Eiropā, kas dod studentiem iespēju iegūt jaunas zināšanas, uzlabot svešvalodu prasmes, pārbaudīt adaptēšanās spējas svešā valstī un paaugstina studentu izredzes darba tirgū.

Pieteikšanās apmaiņas studijām notiek:

  • februārī - studijām rudens semestrī;
  • septembrī - studijām pavasara semestrī.

Erasmus+ programma piedāvā stipendiju viena semestra studijām kādā no LU HZF sadarbības augstskolām.

Stipendiju lielums svārstās no 450 EUR mēnesī (Bulgārija, Rumānija, Maķedonija, Igaunija, Lietuva) līdz 700 EUR mēnesī (Norvēģija, Lihtenšteina, Lielbritānija, Dānija, Zviedrija, Somija, Īrija).

LU HZF sadarbības augstskolu saraksts - Google Sheets

Nosacījumi dalībai programmā:

  1. Studentus dalībai programmā nominē fakultāte. LU HZF studiju mobilitātes pretendentu atlases konkurss tiek rīkots divas reizes gadā.
  2. Programmai var pieteikties jebkurš LU HZF studējošais (bakalaura, maģistra. doktoranta līmeņa), kurš sekmīgi nokārtojis kursus vismaz 40 KP apjomā (divi studiju semestri), kuram nav maksas vai akadēmisko parādu un kurš neatrodas studiju pārtraukumā.

Lai pieteiktos konkursam LU HZF studentam:

  1. Jāizvēlas kāda no HZF sadarbības universitātēm (augstskolu un studiju programmu students izvēlas, iepazīstoties ar internetā pieejamajiem materiāliem, citu studentu atsauksmēm).

  2. Jāaizpilda HZF pieteikuma forma Erasmus+ studiju mobilitātei

Trīs nedēļu laikā students saņems informatīvo e-pastu par konkursa rezultātiem.

___________________________________

Pirms dokumentu iesniegšanas jāpārdomā:

1. Iespēja atrasties ārzemēs pusgadu (finansiālie aspekti, stipendiju apjoms, ģimenes stāvoklis, veselības problēmas, u.c.).

2. Izvēloties studiju mobilitātes gala mērķi, ieteikums vadīties pēc akadēmiskiem, nevis ģeogrāfiskiem apsvērumiem.

3. Plānojot studijas ārzemēs, rūpīgi jāizvērtē apmaiņas augstskolu studiju kursu piedāvājuma savienojamību ar programmu LU plānotajā apmaiņas semestrī, t.i. vai ārzemju augstskolas kursi atbilst programmai LU, vai varēs vēlāk nokārtot kursus, kurus neizdosies piemeklēt apmaiņas augstskolā.

Studiju programmu direktori un HZF ārējo sakaru koordinators nepiemeklē studentiem augstskolas, neatlasa studiju kursus.

4. Jāņem vērā, ka dažādu valstu un augstskolu uzņemšanas kārtība, pieprasītie dokumenti, pieteikšanās termiņi ļoti atšķiras, tādēļ jāvelta laiks, lai rūpīgi iepazītos ar interesējošo augstskolu piedāvājumu un prasībām.

5. Dažās augstskolās, piesakoties apmaiņas studijām, pieteikuma formai ir nepieciešams pievienot valodu zināšanas apliecinošu sertifikātu.

Papildu informācija par apmaiņas programmu

Ja rodas kādi jautājumi, rakstiet LU HZF ārējo sakaru koordinatorei Margaritai Spiridai, e-pasts: margarita.spirida@lu.lv.