Lietvede Zanda Lukjanova
tālr. 6703 4915, 329a. telpa, e-pasts: zanda.lukjanova@lu.lv

Nodaļas struktūra un akadēmiskais personāls: 

prof. Ilze Rūmniece, 308. telpa, e-pasts: ilze.rumniece@lu.lv
prof. p.i. Vita Paparinska, tālr. 6703 4911, 308. telpa, e-pasts: vita.paparinska@lu.lv
asoc. prof. Gita Bērziņa, tālr. 6703 4911, 308.telpa, e-pasts: gita.berzina.hzf@lu.lv
doc. Brigita Cīrule, tālr. 6703 4911, 308. telpa, e-pasts: brigita.cirule@lu.lv
doc. Ilona Gorņeva, tālr. 6703 4911, 308. telpa, e-pasts: ilona.gorneva@lu.lv

Nodaļas centri:

Hellēnistikas centrs →
Latīniskā kultūrmantojuma centrs →