Metodiķe Jeļena Sevastjanova
tālr. 6703 4924, 423. telpa, e-pasts: jelena.sevastjanova@lu.lv

Nodaļas struktūra un akadēmiskais personāls:

prof. Ludmila Sproģe, tālr. 6703 4906, 214. telpa, e-pasts: ludmila.sproge@lu.lv
asoc. prof. Nataļja Šroma,  106. telpa, e-pasts: natalja.sroma@lu.lv
doc. Nadežda Kopoloveca,  215a,106. telpa, e-pasts: nadezda.kopoloveca@lu.lv
doc. Rozanna Kurpniece,  106. telpa, e-pasts: rozanna.kurpniece@lu.lv
pasn. Jeļena Marčenko, 108. telpa, e-pasts: jelena.marcenko@lu.lv
doc. Iveta Narodovska, tālr. 6703 4909, 304. telpa, e-pasts: iveta.narodovska@lu.lv
doc. Svetlana Pogodina, tālr. 106. telpa, e-pasts: svetlana.pogodina@lu.lv

Nodaļas centri:

Bohēmistikas un polonistikas centrs →