Augsts fakultātes zinātnieku rezultativitātes rādītājs ir monogrāfijas, rakstu krājumi, tāpat vārdnīcas, tulkojumi u.c. izdevumi.
Ar Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēku publikācijām var iepazīties LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzē

HZF zinātniskās publicēšanās pamatprincipi

2018.  2023. gada izdevumi:

Aristotelis. Runas māksla – rētorika.

Otrais, labotais un papildinātais izdevums.

LU Akadēmiskais apgāds, 2023.

Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava

Andrejs Veisbergs

LU Akadēmiskais apgāds: 2022

Insights into the Baltic and Finnic Languages. Contacts, Comparisons, and Change

Helles Metslangas (Helle Metslang, Tartu Universitāte), Mīnas Norvikas (Miina Norvik, Tartu Universitāte, Upsalas Universitāte) un Andras Kalnačas (Latvijas Universitāte) redakcijā. Berlin: Peter Lang, 2022

MYTHOPOEIA.
Mūsdienu mītrade

Ingus Barovskis

LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

Svētceļnieka piezīmes
Ignācija Lojolas autobiogrāfija
Tulkojis un komentējis Jānis Priede

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

Latviešu dievības un gari
Janīna Kursīte

Izdevējs:  Rundas, 2020.

Latvian Grammar
Andra Kalnača, Ilze Lokmane

Rīga: University of Latvia Press, 2021

The "Other" and the "Self"
Kaspars Kļaviņš

Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds, 2020.

Introduction to Korean Spirituality
Džinsoka So (Seo Jinseok) un Kaspara Kļaviņa redakcijā

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Māra Zālīte
15 dzejoļi
Bilingvāla dzejas izlase latviešu un ķīniešu valodā

Atdzejotāji: Liu Huižu, Franks Kraushārs, Ieva Lapiņa

Rīga: Dienas Grāmata, 2019.

 

100 izcili Latvijas aktieri. 1. un 2. daļa
Sast., zin. red. Silvija Radzobe

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
 

Kļaviņš Kaspars
Savienotie trauki

Rīga: LU Apgāds, 2018. 

 

Muktupāvels Valdis
Folk music instruments in Latvia

Rīga: LU Apgāds, 2018.  

Kursīte Janīna
Dainu Kodekss

Rīga: SIA Rundas, 2018.

Kursīte Janīna (sast.)
Daugavpils novads: vietas vērtība

Monogrāfisks rakstu krājums

Rīga: Zinātne, 2018.
Novikova Irina (sast.)
Dzimte un tulkošana

Rakstu krājums

Rīga: LU Akadēmiskais krājums, 2018.
Baltgalve Agita (red.)
Mūsdienu ķīniešu stāsti un esejas

Rīga: AsiaRes, 2018.
Ignācijs Lojola
Garīgie vingrinājumi

No spāņu valodas tulkojis Jānis Priede, izmantojot Ēvalda Ikaunieka tulkojumu. Komentējis Jānis Priede.

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.