Augsts fakultātes zinātnieku rezultativitātes rādītājs ir monogrāfijas, rakstu krājumi, tāpat vārdnīcas, tulkojumi u.c. izdevumi.
Ar Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēku publikācijām var iepazīties LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzē

2018. un 2020. gada izdevumi:

Introduction to Korean Spirituality
Džinsoka So (Seo Jinseok) un Kaspara Kļaviņa redakcijā

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Māra Zālīte
15 dzejoļi
Bilingvāla dzejas izlase latviešu un ķīniešu valodā

Atdzejotāji: Liu Huižu, Franks Kraushārs, Ieva Lapiņa

Rīga: Dienas Grāmata, 2019.

 

100 izcili Latvijas aktieri. 1. un 2. daļa
Sast., zin. red. Silvija Radzobe

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
 

Kļaviņš Kaspars
Savienotie trauki

Rīga: LU Apgāds, 2018. 

 

Muktupāvels Valdis
Folk music instruments in Latvia

Rīga: LU Apgāds, 2018.  

Kursīte Janīna
Dainu Kodekss

Rīga: SIA Rundas, 2018.

Kursīte Janīna (sast.)
Daugavpils novads: vietas vērtība

Monogrāfisks rakstu krājums

Rīga: Zinātne, 2018.

Novikova Irina (sast.)
Dzimte un tulkošana

Rakstu krājums

Rīga: LU Akadēmiskais krājums, 2018.

Baltgalve Agita (red.)
Mūsdienu ķīniešu stāsti un esejas

Rīga: AsiaRes, 2018.

Ignācijs Lojola
Garīgie vingrinājumi

No spāņu valodas tulkojis Jānis Priede, izmantojot Ēvalda Ikaunieka tulkojumu. Komentējis Jānis Priede.

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.