Editions of 2018 and 2020:

Valoda: nozīme un forma 11. Gramatika un valodas normēšana
Language: Meaning and Form 11. Grammar and language standardization
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020.

Rakstu  krājums "Valoda: nozīme un forma"

Antiquitas Viva 5, studia classica
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Rakstu krājums "Antiquitas Viva"
[Collection of articles "Antiquitas Viva"]

Literatūra un reliģija. Svētie un grēcinieki
[Literature and Religion. Saints and Sinners]
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.        

Rakstu krājums “Literatūra un reliģija”
[Collection of articles “Literature and Religion”]
Atbildīgā redaktore – Ieva Kalniņa.

Kalviša Liene
RES LATVIENSES V. Evidencialitāte latviešu valodā
[Evidentness in the Latvian Language]
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

RES LATVIENSES
[Collection of articles of the Department of Latvian and Baltic Studies}
Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes
Latvistikas un baltistikas nodaļas raksti

Zinātnisko rakstu krājums “Rusistica Latviensis 8. Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrā un kultūrā 2”
[Collection of articles “Rusistica Latviensis 8. Global and Local Processes in the Slavic Languages, Literatures and Cultures 2”]
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Rakstu  krājums “Rusistica Latviensis”

Atmiņa. Identitāte. Kultūra. Zinātnisko rakstu krājums. 2. sējums. Mobilitāte tekstā. Teksts kustībā
[Collection of articles “Memory. Identity. Culture”, volume 2]
Red. Kuharenoka Tatjana, Novikova Irina, Orehovs Ivars
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.

Rakstu krājums “Atmiņa. Identitāte. Kultūra. Zinātnisko rakstu krājums”

Vecgrāvis Viesturs
Mani sveicina zvaigznes. Romantisms latviešu  literatūrā

[I am greeted by stars. Romanticism in the Latvian Literature]
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.  

Grāmatu sērija “Latvijas gadu gredzeni literatūrā”