Bohēmistikas un polonistikas centrs

Bohēmistikas un polonistikas centrs nodibināts 2002. gadā ar Čehijas vēstniecības Latvijā un Polijas vēstniecības Latvijā atbalstu. Centrs organizēts saskaņā ar starptautiskās sadarbības nepieciešamību Baltijas jūras un Centrālās Eiropas reģionā, ar polonikas un bohēmikas jomas attīstības aktualitāti Latvijā un Latvijas Universitātē.

Centra mērķis ir aktualizēt polonikas un bohēmikas mantojuma izpēti, apguvi un popularizēšanu, veicināt zinātnes, izglītības un kultūras aktivitātes šajā nozarē, stiprināt rietumslāvu zemju un Latvijas kultūras un izglītības apmaiņu.
Centrs veic pētniecisku darbību, piedalās polonikas un bohēmikas nozarei atbilstošu studiju programmu realizēšanā, nodarbojas ar Polijas un Čehijas kultūras mantojuma apguves veicināšanu un popularizēšanu.

Centrā ir bibliotēka (čehu un poļu daiļliteratūra, mācību grāmatas, vārdnīcas, zinātniska literatūra, ceļveži), filmas čehu un poļu valodās, CD, kartes un citi materiāli.

Centrā notiek čehu un poļu valodu nodarbības krievu filoloģijas studentiem, konsultācijas un pasākumi. Sadarbības partneri un atbalstītāji:
Polijas Republikas vēstniecība Latvijā
Latvijas Poļu Savienība
Fonds „Pomoc Polakom na Wschodzie”
Polonijas Skolotāju Centrs Lublinā Kontakti:
Visvalža ielā 4a, 215a. telpa

Centra vadītājs - prof. I.Koškins

Centra padomes locekļi:

lektora p.i. K.Barkovska
doc. R.Kurpniece
Dr. J.Gabranova
Sekretāre:
lekt. N.Kopoloveca


Visi interesenti tiek laipni aicināti!