The high performance indicator of the scholars and researchers of the Faculty of Humanities includes monographs, collections of articles, dictionaries, translations, and other editions.
It is possible to get acquainted with the publications of the academic staff of the Faculty of Humanities here: History and Publications of the Staff of Latvian University

Editions of 2018  2023:

Latviešu literatūras klasika kā kritiskās domāšanas impulss

[Classics of Latvian Literature as an Impulse for Critical Thinking]

Ausma Cimdiņa

Apgāds "Zinātne", 2023

Aristotelis. Runas māksla – rētorika.

[Aristotle. Rhetorics]

LU Akadēmiskais apgāds, 2023.

 

Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava

[Latvian Translations: 16th - 20th Century Scene. Monograph]

Andrejs Veisbergs

LU Akadēmiskais apgāds: 2022

Insights into the Baltic and Finnic Languages. Contacts, Comparisons, and Change

Helles Metslangas (Helle Metslang, Tartu Universitāte), Mīnas Norvikas (Miina Norvik, Tartu Universitāte, Upsalas Universitāte) un Andras Kalnačas (Latvijas Universitāte) redakcijā. Berlin: Peter Lang, 2022

MYTHOPOEIA.
Mūsdienu mītrade

Ingus Barovskis

LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

Svētceļnieka piezīmes
Ignācija Lojolas autobiogrāfija
Tulkojis un komentējis Jānis Priede

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2021.

Latviešu dievības un gari
Janīna Kursīte

Izdevējs:  Rundas, 2020.

Latvian Grammar
Andra Kalnača, Ilze Lokmane

Rīga: University of Latvia Press, 2021

 

The "Other" and the "Self"
Kaspars Kļaviņš

Izdevējs: LU Akadēmiskais apgāds, 2020.

Introduction to Korean Spirituality
Džinsoka So (Seo Jinseok) un Kaspara Kļaviņa redakcijā

 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Māra Zālīte
15 dzejoļi
Bilingvāla dzejas izlase latviešu un ķīniešu valodā
[Bilingual Selection of Poems in Latvian and Chinese]

Atdzejotāji: Liu Huižu, Franks Kraushārs, Ieva Lapiņa

Rīga: Dienas Grāmata, 2019.

 

100 izcili Latvijas aktieri. 1. un 2. daļa
[100 Outstanding Latvian Actors]
Sast., zin. red. Silvija Radzobe

 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
 

Ivbulis Viktors
Indoeiropiešu pirmdzimtenes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un baltiem
[Search for Indo-European Homeland in Connection to India and the Balts]


Rīga: Zinātne, 2018.

 

Kļaviņš Kaspars
Savienotie trauki
[Communicating Vessels]

Rīga: LU Apgāds, 2018. 

   

Muktupāvels Valdis
Folk music instruments in Latvia

Rīga: LU Apgāds, 2018.  

 

Kursīte Janīna
Dainu Kodekss
[Codex of Dainas]

Rīga: SIA Rundas, 2018.

 

Kursīte Janīna (sast.)
Daugavpils novads: vietas vērtība
[Daugavpils Region: Value of the Place]

Monogrāfisks rakstu krājums

Rīga: Zinātne, 2018.

Novikova Irina (sast.)
Dzimte un tulkošana
[Gender and Translation. Collection of articles]

Rakstu krājums

Rīga: LU Akadēmiskais krājums, 2018.

Baltgalve Agita (red.)
Mūsdienu ķīniešu stāsti un esejas
[Modern Chinese Stories and Essays]

Rīga: AsiaRes, 2018.

Ignācijs Lojola
Garīgie vingrinājumi
[Spiritual Exercises]

Translated from Spanish by Jānis Priede, using the trasnlation of Ēvalds Ikaunieks. Commented by Jānis Priede.

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.