The high performance indicator of the scholars and researchers of the Faculty of Humanities includes monographs, collections of articles, dictionaries, translations, and other editions.
It is possible to get acquainted with the publications of the academic staff of the Faculty of Humanities here: History and Publications of the Staff of Latvian University

Editions of 2018 and 2019:

Introduction to Korean Spirituality
Džinsoka So (Seo Jinseok) un Kaspara Kļaviņa redakcijā

 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.

Māra Zālīte
15 dzejoļi
Bilingvāla dzejas izlase latviešu un ķīniešu valodā
[Bilingual Selection of Poems in Latvian and Chinese]

Atdzejotāji: Liu Huižu, Franks Kraushārs, Ieva Lapiņa

Rīga: Dienas Grāmata, 2019.

 

100 izcili Latvijas aktieri. 1. un 2. daļa
[100 Outstanding Latvian Actors]
Sast., zin. red. Silvija Radzobe

 

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019.
 

Ivbulis Viktors
Indoeiropiešu pirmdzimtenes meklējumi mūsdienās saistībā ar Indiju un baltiem
[Search for Indo-European Homeland in Connection to India and the Balts]


Rīga: Zinātne, 2018.

 

Kļaviņš Kaspars
Savienotie trauki
[Communicating Vessels]

Rīga: LU Apgāds, 2018. 

 

 

Muktupāvels Valdis
Folk music instruments in Latvia

Rīga: LU Apgāds, 2018.  

 

Kursīte Janīna
Dainu Kodekss
[Codex of Dainas]

Rīga: SIA Rundas, 2018.

 

Kursīte Janīna (sast.)
Daugavpils novads: vietas vērtība
[Daugavpils Region: Value of the Place]

Monogrāfisks rakstu krājums

Rīga: Zinātne, 2018.

Novikova Irina (sast.)
Dzimte un tulkošana
[Gender and Translation. Collection of articles]

Rakstu krājums

Rīga: LU Akadēmiskais krājums, 2018.

Baltgalve Agita (red.)
Mūsdienu ķīniešu stāsti un esejas
[Modern Chinese Stories and Essays]

Rīga: AsiaRes, 2018.

Ignācijs Lojola
Garīgie vingrinājumi
[Spiritual Exercises]

Translated from Spanish by Jānis Priede, using the trasnlation of Ēvalds Ikaunieks. Commented by Jānis Priede.

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018.