LU Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) Rusistikas un slāvistikas nodaļa aicina visu līmeņu studentus piedalīties II Starptautiskajā Baltijas zinātniskajā seminārā jaunajiem filologiem, kas notiks š.g 9.–10. novembrī  LU HZF.

Aicinām jaunos pētniekus referēt par jautājumiem, kas saistīti ar valodas, literatūras, mitoloģijas, folkloras un antropoloģijas izpēti.

Konferences valodas: latviešu, krievu, angļu. Prezentācijas laiks – 20 minūtes (tostarp paredzot arī laiku diskusijai).

Lai piedalītos konferencē, līdz 2023. gada 20. oktobrim jānosūta aizpildīts pieteikums uz e-pastu: spogodina@inbox.lv.

Referātu atlase tiks veikta konkursa kārtībā, pamatojoties uz iesniegtajām anotācijām. Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts līdz 2023. gada 25. oktobrim.

Balstoties uz konferences materiāliem, plānots izdot elektronisku krājumu. Visu informāciju par dalības nosacījumiem un publikācijas prasībām organizatori sniegs konferences laikā.

Jautājumu gadījumā rakstīt: spogodina@inbox.lv.

Dalīties