Līdz 15. jūlijam notiek pieteikšanās maģistra studijām LU Humanitāro zinātņu fakultātē!

LU absolventi pieteikumus studijām var iesniegt elektroniski LU informatīvajā sistēmā LUIS, bet citu augstskolu absolventi – aizpildot elektronisko veidlapu.

Pieteikumu var iesniegt arī KLĀTIENĒ Visvalža ielā 4a Rīgā:

11. jūlijā (pirmdien) 13.00–18.00

12. jūlijā (otrdien) 10.00–15.00

13. jūlijā (trešdien) 13.00–18.00

14. jūlijā (ceturtdien) 10.00–15.00

15. jūlijā (piektdien) 9.00–12.00

 

MSP Anglistika, Baltu filoloģija, Rakstiskā tulkošana, Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas (apakšprogrammas Baltijas jūras reģiona studijas, Klasiskās studijas) ­­­— 312. telpā;

MSP Orientālistika ­­­— 425. telpā;

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas  (apakšprogrammas Romānistika, Ģermānistika) ­­­— 329A telpā;

Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas   (apakšprogramma Rusistika un slāvistika) — 423. telpā.

 

Plašāk par uzņemšanas kārtību LU maģistra studiju programmās: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/magistra-limena-studijas/

Plašāk par HZF maģistra studiju programmu piedāvājumu 2022./2023. ak.gadam: https://www.hzf.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/72392/