2024. gada 17. – 19.  oktobrī Latvijas Universitātē (LU) noritēs starptautiska zinātniska konference „Colloquium Balticum Rigense 2024. Naturalia et artificialia: valoda, teksts, kultūra”. Konferenci rīko LU Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļa sadarbībā ar jomas speciālistiem no Viļņas Universitātes (Lietuva), Tartu Universitātes (Igaunija), Filipa Universitātes Marburgā (Vācija), Lundas Universitātes (Zviedrija) un A. Mickeviča Universitātes Poznaņā (Polija).

Tīklojums Colloquium Balticum ar ikgadēju starptautisku zinātnisku konferenci kādā no dalībvalstīm apvieno Baltijas jūras reģiona universitāšu un sadarbības partneru klasiskos filologus, antīkā kultūrmantojuma pētniekus, izgaismojot un aktualizējot reģionam aktuālās pētniecības tendences kontinuitātē, kā arī pievēršoties antīkā kultūrmantojuma recepcijai Baltijas reģionā, īpaši valodā un tekstos. Tradicionāli Colloquium Balticum iesaista dažādu paaudžu speciālistus – gan jaunos pētniekus, gan pieredzējušos un starptautisku atzinību guvušos.

Konferencei Colloquium Balticum 2024. gadā pienākusi nu jau 20. norises reize. Tīklojuma pastāvēšanas laikā Colloquium Balticum konferences notikušas Lundā, Zviedrijā (2001., 2003., 2005., 2012. un 2018. gadā), Greifsvaldē, Vācijā (2002. un 2006. gadā), Viļņā, Lietuvā (2008., 2011., 2016. un 2021. gadā), Tartu, Igaunijā (2007., 2015. un 2022. gadā), Marburgā, Vācijā (2013. un 2019. gadā) un Rīgā, Latvijā  (2004., 2010. un 2014. gadā). Colloquium Balticum konferenču ietvars licis pamatu vērtīgām pētnieciskām un kultūrmijiedarbes iniciatīvām, kā arī publicētajiem materiāliem.

Zīmīgi, ka LU Colloquium Balticum konferenci pēdējo reizi uzņēmusi nu jau pirms desmit gadiem – 2014. gadā, kad kolokvijs bija viens no aktuālajiem Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas kultūras un zinātnes notikumiem.

2024. gada starptautiskā konference Colloquium Balticum Rigense tematiski pievēršas gan lokāli, gan globāli aktuālai tēmai – izpratnei par dabīgo un mākslīgo (latīņu val. naturalia et artificialia) valodā, tekstā, kultūrā (antīkais kultūrmantojums, tā mijiedarbe ar citām kultūrām, recepcija lokālajā vidē un tamlīdzīgi).

Konceptu naturalia et artificialia savos referātos un diskusijās aktualizēs pētnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Vācijas, Zviedrijas un Polijas, konferencei gan kā referentus, gan diskusiju dalībniekus pulcējot vairāk nekā 50 ārzemju viesu. Naturalia et artificialia kā konceptu paredzēts aplūkot jau antīkās senatnes tekstu liecībās, valodas līmenī, filozofiskās domas skatījumā, skatot mitoloģisko paradigmu un tamlīdzīgi, kā arī pievēršoties šo ideju pārnesei un pārmantojamībai diahronā skatījumā. Izpratne par mākslīgo kā pretnostatījumu dabiskajam (tostarp jautājums par šobrīd tik aktuālo mākslīgo intelektu) nav tikai mūsdienu kultūrai raksturīgs lielums, tam paredzēts pievērsties kā pārlaicīgam konceptam ar dažādi interpretējamām izpausmes formām.

Konferences programma būs pieejama septembrī.

Konferences valodas: angļu un vācu.

Konference tiks īstenota Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekta „Colloquium Balticum Rigense. Naturalia et artificialia: valoda, teksts, kultūra” (angļu val. „Colloquium Balticum Rigense. Naturalia et artificialia: Language, Text, Culture”, vācu val. „Colloquium Balticum Rigense. Naturalia et artificialia: Sprache, Text, Kultur”) ietvaros, kā arī ar Valts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projektu finansiāli atbalsta Vācijas Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) no Vācijas Ārlietu ministrijas piešķirtajiem līdzekļiem.

Dalīties