No 3. jūnija līdz 7. jūnijam Tronheimā Norvēģijā norisinājās doktorantūras skola vides cilvēkzinātņu jomā “Environmental Storytelling Across Media”, kurā piedalījās LU Humanitāro zinātņu fakultātes Valodu un kultūru studiju DSP doktorante un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta zinātniskā asistente Kitija Balcare.

Doktorantūras skolu, kuras centrā ir ilgtspējas jautājumi, mākslas un ekoloģijas attiecības, klimata taisnīgums un vides aktīvisms, kā arī pētnieciskās metodes vides cilvēkzinātņu jomā, rīkoja Norvēģijas Vides cilvēkzinātnes pētniecības skola (Norwegian Researcher School for Environmental Humanities (NoRS-EH)) sadarbībā ar Norvēģijas Tehnoloģiju un zinātnes universitāti (Norwegian University of Science and Technology). 

Doktorantūras skola pulcēja doktorantus un jaunos pētniekus dažādās zinātņu nozarēs no Norvēģijas, Zviedrijas, Polijas, ASV, Nīderlandes, Lielbritānijas, Portugāles, Spānijas, Vācijas, Tunisijas, Irānas, Sīrijas, Šveices, Spānijas, Meksikas, Ķīnas.

“Dalība doktorantūras skolā ļāva paraudzīties gan uz individuālajiem doktorantu izaicinājumiem pētnieciskajā ceļā, gan arī gūt svaigas teorētiskas idejas vides cilvēkzinātņu jomā no akadēmiķiem Norvēģijā, ASV, Karību salu reģionā, kuras ir nozīmīgas mana promocijas darba kontekstā saistībā ar ilgtspējas jautājumiem mākslā un vides aktīvismā,” stāsta Kitija Balcare, kura pašreiz izstrādā promocijas darbu “Skatuves mākslas ekokritikas diskursā: ekoteātris Latvijā 21. gadsimtā”.

Nozīmīga loma doktorantūras skolā tika atvēlēta klimata jautājumu naratīvu veidošanai medijos un vides aktīvisma izpausmēm, kā arī  pirmiedzīvotāju tautu dekoloniālai pieejai vēstures diskursiem. Grupu darbā tika izstrādāta ar vides tematiku saistīta koprakstīšanā tapusi ekodzejas kopa, integrējot to digitālā risinājumā, ļaujot lietotājam to lasīt, navigējot pašam dažādos naratīvos. 

Dalība doktorantūras skolā norisinājās ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros ar Latvijas Universitātes atbalstu.

Dalīties