Latvijas Universitātes (LU) studenti novērtē iespēju doties īstermiņa mobilitātēs, kas tiek piedāvātas FORTHEM alianses universitāšu studentiem. Par savu pieredzi Agderas Universitātes (Norvēģija) organizētajā Demokrātijas nedēļā stāsta LU Humanitāro zinātņu fakultātes Anglistikas, Eiropas valodu un biznesa studiju bakalaura programmas nepilna laika klātienes studente Katrīna Feoktistova.

“Maija sākumā man un citiem FORTHEM alianses universitāšu studentiem sadarbībā ar Agderas Universitāti tika piedāvāta iespēja apmeklēt Demokrātijas nedēļas pasākumus Kristiansannas pilsētā Norvēģijā. Programmas pirmās dienas pasākumi norisinājās Agderas Universitātē, kur runātāji no Jiveskiles, Maincas, Burgundijas, Valensijas un Opoles universitātēm uzstājās ar prezentācijām par tādām tēmām kā pārstāvnieciskās demokrātijas vēsture, 2023. gada vēlēšanas Polijā, digitālā transformācija mūsdienu sabiedrībā, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbs Ukrainā.

4. un 5. maijā Kristiansannā norisinājās pirmais Eiropas Jaunatnes forums, kurā FORTHEM universitāšu studenti piedalījās kopā ar vairāku citu delegāciju pārstāvjiem. Foruma pirmajā dienā Erasmus+ delegāti uzstājās ar prezentācijām par demokrātiju un medijprātību. Tika apspriesti arī tādi temati kā mākslīgais intelekts, demokrātijas un cilvēktiesību uzturēšana. Foruma otrajā dienā dalībnieki formulēja un piedāvāja aicinājumus rīkoties, kas vēlāk tika apkopoti Eiropas Jaunatnes foruma dokumentā. Tajā pašā dienā savā pieredzē dalījās pārstāvji no Eiropas Padomes Jaunatnes lietu konsultatīvās padomes.

Savukārt 6. maijā notika Demokrātijas nedēļas galvenais pasākums – Eiropas konference. Konferences pirmajā daļā tika apspriesta Eiropas sadarbības nākotne, otrajā – atjaunošana un taisnīgums Ukrainā, bet pasākuma trešā daļa bija veltīta mākslīgā intelekta radītajiem izaicinājumiem cilvēktiesību kontekstā. Eiropas konferencē uzstājās vairāki politiķi (tostarp arī bijušais Ukrainas prezidents Viktors Juščenko) un augsta līmeņa eksperti, līdz ar to šī pasākuma apmeklējums bija patiešām izglītojoša un vērtīga pieredze.

Īpaši patika tematu daudzveidība un to detalizēta apspriešana, tadējādi bija iespēja iegūt daudz jaunas informācijas. Pārsteidza arī tas, cik daudz cilvēku no dažādām valstīm un ar dažādām pieredzēm pulcēja šis pasākums.

No LU Demokrātijas nedēļā Agderas Universitātē piedalījās arī Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes BSP studente Eva Kiršteine un LU Ekopadomes priekšsēdētāja p.i. Renārs Kairis. Paldies Latvijas Universitātei par iespēju!”

Dalīties