Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) Rusistikas un slāvistikas nodaļa aicina piedalīties konferencē “Globālie un lokālie procesi slāvu valodās, literatūrās, kultūrās 7”, kas norisināsies LU HZF š.g.  25.-26. aprīlī LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros.

Gaidāmās zinātniskās diskusijas centrā ir plašs tēmu loks, kas skar aktuālus slāvu filoloģijas pētījumus, piedāvājot apspriest šādus jautājumus:

  • slāvistikas vēsture Eiropā;
  • aktuālās slāvu valodniecības problēmas;
  • klasiskā un jaunākā slāvu literatūra: salīdzinošās izpētes problēmas;
  • mūsdienu folkloristikas jautājumi salīdzinošā aspektā;
  • Baltijas reģions un slāvu kultūras.

Pieteikumi dalībai konferencē tiek gaidīti līdz 2024. gada 25. martam, rakstot uz e-pastiem: natalia.shrom@gmail.com (Nataļjai Šromai – literatūrzinātne), spogodina@inbox.lv (Svetlanai Pogodinai – folkloristika), rozanna.kurpniece@gmail.com (Rozannai Kurpniecei – valodniecība). Lūgums obligāti pievienot norādi “Konference LU 82”.

Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2024. gada 1. aprīlim.

Konferences materiāli tiks publicēti tēžu veidā. Tēzes lūgums iesniegt līdz konferences sākumam. Organizācijas komiteja patur tiesības atlasīt tēzes publikācijai.

Konferences darba valodas: krievu, latviešu, angļu, čehu.

Konference notiks hibrīdformā (klātienē Rīgā, Visvalža ielā 4a un attālināti).

Dalības maksa – 30 eiro (dalībniekiem ārpus LU). Maksājamu ar pārskaitījumu LU kontā lūgums veikt līdz 2024. gada 10. aprīlim. Rekvizīti tiks izsūtīti kopā ar apliecinājumu par referāta tēmas apstiprinājumu.

Dalīties