Š.g. 12. februārī LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Visvalža ielā 4a, 339. audit.) notiks LU 82. starptautiskās zinātniskās konferences Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija.

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas sekcija sēdē tiks aplūkoti dažādi aktuāli teorētiskās valodniecības un prakses jautājumi – tulkotāju viltus draugi, tulkojumu vēsture, semantiskās atšķirības valodu pāros, divvalodu vārdnīcu problemātika, tulkojumi reklāmā u.c.

Konference sāksies plkst. 13:00.

Konferences programma

Visi interesenti laipni aicināti!

Dalīties