Latvijas Universitātes (LU) Humanitāro zinātņu fakultātes (HZF) Lietišķās valodniecības centrs pavasara semestrī aicina apgūt brīvās izvēles (C daļa) studiju kursu ValoC000 “Vieglā valoda” 2 kredītpunktu apmērā.

Kurss piedāvā vispusīgu ievadu iekļaujošas sabiedrības (arī valodas) un vieglās valodas jēdzienos, un tā mērķis ir sniegt klausītājiem prasmes, kas nepieciešamas tekstu veidošanā/tulkošanā/adaptēšanā vieglajā latviešu valodā, lai nodrošinātu informācijas pieejamību cilvēkiem ar pastāvīgi vai īslaicīgi ierobežotu lasītprasmi.

Kurss tiek organizēts tiešsaistē: otrdienās 16.30-18.00

Kursu docē LU pētniece Dite Liepa un Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente un LU doktorante Velga Polinska.

Ieskatam par vieglo valodu skat. šeit:

Latvijas Universitāte – platforma vieglās valodas pētniecībai un izaugsmei

Dalīties