Šī gada 12. janvārī notiks četrpadsmitais starptautiskais seminārs „Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas”, kas veltīts agrāko gadsimtu rakstu pētniecībai no dažādiem aspektiem. Šogad, tāpat kā pērn, semināru LU Humanitāro zinātņu fakultāte (LU HZF) rīko sadarbībā ar LU Latviešu valodas institūtu, kā arī Latvijas Nacionālo bibliotēku (LNB). Seminārs norisināsies LNB telpās.

Starpdisciplinārajā seminārā piedalīsies valodnieki un literatūrzinātnieki, kas stāstīs par aktuālajiem pētījumiem un atradumiem. Seminārā savus darbus prezentēs zinātnieki, kas pārstāv Latvijas, Lietuvas un Zviedrijas augstskolas un pētniecības iestādes.

Priekšlasījumos pētnieki pievērsīsies gan jaunatrastiem un mazāk zināmiem agrīniem latviešu manuskriptiem, G. Manceļa un vairāku citu personību devumam latviešu valodas un literatūras attīstībā, atsevišķiem latviešu valodas leksikas vēstures jautājumiem. Vairāki referāti būs veltīti 16.–18. gadsimta latīņu un grieķu tekstiem, kā arī viduslejasvācu valodas tekstu recepcijai. Pētnieki prezentēs arī latviešu un lietuviešu seno tekstu korpusu un to izmantošanas novitātes.

 

14. STARPTAUTISKAIS ZINĀTNISKAIS SEMINĀRS

Latviešu raksti un raksti Baltijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas

2024. gada 12. janvārī

Latvijas Nacionālās bibliotēkas 8. stāva lasītavā

Programma

9.45     Atklāšana

10.00–10.30 Ernesta Kazakėnaitė (Viļņa)

Anonīms starprindu tēvreizes pieraksts latviešu valodā

10.30–11.00 Everita Andronova (Rīga)

Piezīmes par Jāņa Strauberga 1935. gadā atrasto latviešu 17. gadsimta beigu manuskriptu

11.00–11.30 Anna Frīdenberga (Rīga)                                                      

Labība un padoms 16. un 17. gadsimta tekstos

11.30–12.00 Anta Trumpa (Rīga)

Cerība, viltus un vilšanās senajos tekstos: verba vilt un tā atvasinājumu semantika

12.00–12.30 Pauze

12.30–13.00 Pēteris Vanags (Rīga / Stokholma)

Leksiski gramatiskais princips Georga Manceļa pareizrakstībā

13.00–13.30 Laura Kreigere-Liepiņa (Rīga)

Dzejnieka Daniela Hermaņa (1543–1601) epitalāmijs: kāzu sacerējums Rīgas patriciešiem Tomasam Rammam un Nikolausa Ekes meitai Annai

13.30–14.00 Renāte Berga (Rīga)

Ieskats Rīgas jezuītu kolēģijas rēķinu grāmatu (1592–1621) latīņu leksikas izpētē

14.00–14.30 Ilze Rūmniece (Rīga)

18. gadsimta grieķu-latīņu vārdnīca Graecum Lexicon manuale a Beniamine Hederico institutum: šķirkļu informācijas īpašās iezīmes

14.30–15.00 Ineta Balode, Dzintra Lele-Rozentāle (Rīga / Ventspils)

Viduslejasvācu tekstu recepcija studijās un pētniecībā

15.00–15.30 Pauze

15.30–16.00 Gina Holvoet (Viļņa)

Senųjų rankraštinių tekstų skaitmeninimas: Chylinskio NT atvejis [Seno rokrakstu digitalizācija: Hiliņska Jaunās Derības gadījums]

16.00–16.20 Renāte Siliņa-Piņķe, Anta Trumpa (Rīga)

Jaunas meklēšanas iespējas korpusā SENIE: prezentācija

16.20–16.50 Ginta Pērle-Sīle (Rīga)

Noteikumi par labības magazīnu izveidi Rauzas un Mēru muižās 1796. gadā: dokumenti, autori, tulks

16.50–17.20 Māra Grudule (Rīga)

Latviešu tautasdziesmu tulkojumi vāciski 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs

17.20   – Diskusijas, semināra noslēgums

Dalīties