Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa aicina piedalīties 58. prof. Artura Ozola dienas starptautiskajā zinātniskajā konferencē „Gramatika un vārddarināšana” 2023. gada 16. un 17. martā.  

2023. gadā 150. jubileja ir Latvijas Universitātes ilggadējam profesoram, Baltu filoloģijas nodaļas dibinātājam, izcilajam latviešu un baltu valodu pētniekam, fundamentālo darbu „Lettische Grammatik” (1922) un „Latviešu valodas gramatika” (1951) autoram Jānim Endzelīnam (1873–1961).  2023. gada konference veltīta vienai no svarīgākajām prof. Jāņa Endzelīna pētījumu jomām – gramatikai, t. sk. vārddarināšanai, šo jautājumu aprakstam un interpretācijai gan sinhroniskā, gan diahroniskā aspektā. Konferencē tiek gaidīti vispārīgas, areālas, tipoloģiskas, kognitīvas, funkcionālas, sastatāmas, kvantitatīvas u. c. ievirzes gramatiski un/vai vārddarināšanas pētījumi latviešu un citu valodu materiālā. 

Konferences darba valodas – latviešu, lietuviešu un angļu.  
Konferences norise – klātiene. Atkarībā no apstākļiem (epidemioloģiskā situācija u.c.) iespējama arī konferences norise tiešsaistē. 
Referāta ilgums – 20 minūtes (15 minūtes referātam, 5 minūtes jautājumiem). 
Konferences dalības maksa – 50 EUR. Dalības maksa paredzēta kafijas paužu izdevumu segšanai. 
Tēžu apjoms – 250–500 vārdu, kam pievienojams izmantotās (citētās) literatūras saraksts (saraksts neietilpst vārdu skaitā).

Pieteikumus (norādot vārdu, uzvārdu, akadēmisko piederību) un tēzes lūdzam atsūtīt konferences organizētājiem līdz 2023. gada 23. janvārim uz e-pastu: kalnaca@latnet.lv. Par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks paziņots līdz 2023. gada 6. februārim. 

 Plašāku informāciju par konferenci sk. https://www.aok.lu.lv/ 

Dalīties