Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Klasiskās filoloģijas nodaļa, Hellēnistikas centrs un Latīniskā kultūrmantojuma centrs aicina piedalīties 7. starptautiskajā klasiskās filoloģijas konferencē ANTIQUITAS VIVA 2023: TIKŠANĀS VALODĀS, TEKSTOS, KULTŪRĀS, kas notiks Rīgā 2023. gada 27.–28. aprīlī. 

Latvijas Universitātes klasisko filologu rīkotās konferences ANTIQUITAS VIVA tradicionāli pievēršas daudzpusīgiem antīkās senatnes izpētes aspektiem kontinuitātē: klasiskās valodas un teksti, antīkais kultūrmantojums sevī nes pārlaicīgus – gan acīmredzamus, gan grūtāk saskatāmus – kultūrkodus, kas atbilstīgi attiecīgā laikmeta vērtību sistēmai tiek pārmantoti un pielāgoti. Tās ir nepārtrauktas, mērķtiecīgas un pārdomātas, kā arī, iespējams, nejaušas, negaidītas un pat pārsteidzošas tikšanās valodās, tekstos un kultūrās. Dažādu jomu (filoloģija, vēsture, filozofija, teoloģija u.c.) pētnieki, izvērtējot gan tiešas, gan netiešas valodu, tekstu un kultūru saskarsmes cēloņsakarības antīkā kultūrmantojuma kontekstā, tiek aicināti piedāvāt savu skatījumu par šiem daudzveidīgajiem satikšanās scenārijiem.

Konferences uzmanības lokā būs ne tikai pašas tikšanās kā tādas, bet arī ļaudis, kas ar savu darbību tās sekmējuši. 2023. gadā Latvijas ievērojamajam klasisko valodu zinātājam, skolotājam, valodniekam un antīko tekstu tulkotājam Augustam Ģiezenam (1888 – 1964) ir 135 gadu jubileja. ANTIQUITAS VIVA konference 2023. gadā iekļausies plašā  A. Ģiezenam un viņa devumam veltītā norišu klāstā, ko organizē Latvijas Universitātes klasiskie filologi. Tādējādi konferences dalībnieki laipni aicināti pievērsties arī personības lomai dažādos antīkās kultūras izziņas un līdz ar to arī satikšanas aspektos (piemēram, klasisko valodu mācīšanas, mācīšanās un pētīšanas pieejas, tulkotāja un tulkojuma(u) loma antīkās kultūras iepazīšanā un interpretācijā u.c.).

Dalībnieka pieteikumu un referāta kopsavilkumu (PIETEIKUMS) lūdzam nosūtīt līdz 2022. gada 20. decembrim konferences rīcības komitejas pārstāvei Ilonai Gorņevai, e-pasts: ilona.gorneva@lu.lv .  

Apstiprinājums par referāta iekļaušanu konferences programmā tiks nosūtīts līdz 2023. gada 10. janvārim.

Konferences darba valodas: angļu un latviešu (ja referāta valoda ir latviešu, lūgums sagatavot pietiekami izvērstu prezentāciju vai izdales materiālu arī angļu valodā).

Plānotais referāta ilgums: 20 minūtes, pēc tam paredzot laiku diskusijai.

Plānotie konferences norises formāti: klātienē (Rīga, Latvijas Universitāte) un tiešsaistē.

Konferencē prezentētos pētījumus (angļu vai latviešu valodā) būs iespējams iesniegt publicēšanai recenzētā rakstu sērijkrājumā ANTIQUITAS VIVA 7: Studia Classica (publicē LU Akadēmiskais apgāds).

Konferences dalības maksa 50 EUR

Konferences dalības maksa studentiem un doktorantiem 20 EUR

Bankas rekvizīti tiks nosūtīti pēc paziņojuma par referāta iekļaušanu konferences programmā.

Kontaktinformācija: ilona.gorneva@lu.lv

Konferences rīkotāju pasta adrese:

Latvijas Universitāte
Humanitāro zinātņu fakultāte
Klasiskās filoloģijas nodaļa
Visvalža iela 4a, Rīga, Latvija
LV-1050

Dalīties