Gramatikas zinātniskā redaktore Aiga Veckalne (pa kreisi), gramatikas autore Nadežda Kopoloveca (vidū) un Čehijas vēstniece Latvijā Jana Hinkova (Jana Hynková) (pa labi) grāmatas atvēršanas svētkos.

20. oktobrī Čehijas vēstniecības telpās Rīgā notika Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes docentes Nadeždas Kopolovecas sagatavotā mācību līdzekļa “Čehu valodas praktiskā gramatika” atvēršanas svētki.

Svinīgajā pasākumā vēstniecībā piedalījās viesi no akadēmiskās vides un bibliotēkām, Saeimas un ministriju pārstāvji, kā arī biedrības “Latvija–Čehija” biedri.

Jauno grāmatu veido pārskats par mūsdienu čehu literāro valodu, un tā ietver informāciju par čehu valodas vēsturiskās attīstības īpatnībām, kā arī tās fonētiskās, leksiskās un gramatiskās sistēmas raksturojumu.

No novembra gramatika būs pieejama lasīšanai Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, LU Humanitāro zinātņu bibliotēkā un LU Akadēmiskajā bibliotēkā.

Sveicam grāmatas veidotājus ar nozīmīgo veikumu! Paldies Čehijas vēstniecībai Latvijā par atbalstu!

Dalīties