Aicinām LU Humanitāro zinātņu fakultātes studentus pieteikties Erasmus+ studiju un prakses mobilitātei 2023. gada pavasara semestrim. Pieteikšanās notiek līdz 23. septembrim.

Uz Erasmus+ apmaiņas programmas studijām  var pretendēt jebkura līmeņa (bakalaura, maģistra, doktora)  Humanitāro zinātņu fakultātes students, kurš uz mobilitātes sākumu būs sekmīgi nokārtojis kursus vismaz 40 KP apjomā (divi studiju semestri), kuram nav maksas vai akadēmisko parādu un kurš neatradīsies studiju pārtraukumā mobilitātes laikā.  

Erasmus+ ir populārākā studiju mobilitātes programma Eiropā, kas dod studentiem iespēju uzlabot svešvalodu zināšanas, pārbaudīt adaptēšanās spējas svešā valstī un palielina studentu izredzes darba tirgū.

Papildu informāciju un visu par pieteikšanos skatīt fakultātes tīmekļa vietnē sadaļā Studijas/ Studijas ārzemēs:  https://www.hzf.lu.lv/studijas/studijas-arzemes/kas-ir-apmainas-studijas/

Ja rodas  jautājumi par Erasmus+, lūgums vērsties pie HZF Ārējo sakaru koordinētājas Jekaterina Čerņevskas, rakstot uz e-pastu: jekaterina.cernevska@lu.lv

Dalīties