No 22. līdz 26. augustam klātienē fakultātē un no 3. līdz 25. augustam elektroniski vēl iespējams pieteikties bakalaura studijām Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (LU HZF). Atsevišķās programmās ir arī budžeta vietas!

Tulkošanā, valodu mācīšanā, valodu tehnoloģijās, terminu izstrādē, rediģēšanā un dažādu tekstu veidošanā, radošajā rakstniecībā un kritikā, muzeoloģijā, ārlietu sektorā, pētniecībā un citās jomās pēc studiju pabeigšanas veido tālāko karjeru LU HZF absolventi. Uzzini plašāk, kur strādā mūsu absolventi.

Izvēlies savu studiju programmu, piesakies un jau rudenī kļūsti par mūsējo – hā-ze-e-fie-ti!

LU Humanitāro zinātņu fakultāte pēc vidusskolas piedāvā studēt piecās akadēmiskās bakalaura studiju programmās.

Studiju programma piedāvā pilna laika un nepilna laika studijas (sestdienās) trijās apakšprogrammās: Angļu valodas apakšprogramma”, kurā studē  angļu valodu, literatūru, kultūru un apgūst otro svešvalodu (franču, spāņu vai vācu); Angļu-skandināvu valodu apakšprogramma”, kurā nākamajā studiju gadā akcents būs uz zviedru valodu, literatūru un kultūru (tikai pilna laika klātienes studijās), un Eiropas valodu un biznesa studiju apakšprogramma”, kurā padziļināti tiek arī apgūta lietišķā angļu valoda un tulkošana, otrā svešvaloda (franču, spāņu vai vācu), kā arī iegūtas pamata zināšanas ekonomikā. Šī apakšprogramma tiek īstenota sadarbībā ar LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes akadēmisko personālu.  Studijas paredz kopīgus uz anglistiku attiecināmus kursus obligātajā daļā.

Programma sagatavo speciālistus, kuri savu profesionālo karjeru vēlas saistīt ar Austrumu–Rietumu starpkultūru dialoga veidošanu un darbu globālā starpkultūru vidē, kur nepieciešamas Austrumu un Rietumu valodu zināšanas, kompetence starpkultūru attiecību jautājumos un praktiskas iemaņas Āzijas un Rietumu reģionālajā un sadzīves kultūrā. Studijas notiek gan latviešu, gan angļu valodā, nodrošinot programmas absolventam starptautisku kvalifikāciju. Studiju laikā iespējams apgūt vienu vai vairākas valodas, tostarp ķīniešu, korejiešu, japāņu, arābu, franču, vācu u.c.

  • Āzijas studijas  (Apakšprogrammā  “Tuvo Austrumu studijas” pieejamas arī budžeta vietas!)

Bakalaura programmu veido trīs apakšprogrammas: Tuvo Austrumu studijas” piedāvā arābu valodas un Tuvo Austrumu reģiona studijas; Sinoloģija” paver iespēju apgūt ķīniešu vai korejiešu valodu un studēt Austrumāzijas reģiona kultūru; Japānas studijas” piedāvā japāņu valodas apguvi un Japānas kultūras izpēti.

Studiju kodolu veido latviešu valodas un literatūras studijas, bet tiek gūts ieskats arī folklorā, teātra zinātnē un Latvijas kultūras vēsturē. Iegūtās teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas latvistikas praksē, kas notiek grāmatu apgādos, dažādās kultūras un izglītības iestādēs, muzejos un uzņēmumos. Programma piedāvā iepazīt arī lietuviešu valodas un baltu valodniecības pamatus. Studentiem ir iespēja lietuviešu valodu apgūt arī padziļināti vai – atbilstoši savām interesēm – mācīties citu Latvijas kultūrai nozīmīgu valodu: lībiešu, vācu, poļu, igauņu, zviedru vai čehu.

(Gandrīz visās apakšprogrammās ir budžeta vietas – izņemot apakšprogrammu “Franču filoloģija”!)

Plašajai studiju programmai ir piecas apakšprogrammas. Studijas paredz kopīgus valodu, literatūras, kultūrjomas teorētiskos kursus obligātajā daļā, savukārt specializācija konkrētu valodu un kultūru jomā tiks īstenota studenta izvēlētajā konkrētajā apakšprogrammā: Franču filoloģija” (īpaša uzmanība papildu franču valodai un kultūrai veltīta vēl vienas romāņu valodas apguvei – spāņu vai itāļu); “Klasiskā filoloģija” (antīkās kultūras un klasisko valodu – latīņu, sengrieķu – studijas, iespēja mācīties jaungrieķu valodu); “Krievu filoloģija” (līdztekus krievu valodai un kultūrai studentiem tiek piedāvāta iespēja apgūt vēl vienu mūsdienu slāvu valodu – čehu vai poļu); Vācu filoloģija” (vācu valodas un kultūras studijas, otra svešvaloda – zviedru vai kāda no romāņu valodām), “Somugru studijas” (lībiešu, igauņu un somu valodas un kultūras apguve).

NODERĪGI:

PIETEIKŠANĀS:

Pieteikumu iesniegšana papilduzņemšanā notiek klātienē no 22. līdz 26. augustam LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a:

22.08 (pirmdiena) 9.00 – 14.00

23.08 (otrdiena) 14.00 – 18.00

24.08 (trešdiena) 9.00 – 13.00

25.08 (ceturtiena) 14.00 – 18.00

26.08 (piektdiena) 9.00 – 12.00

Pieteikties var arī elektroniski – aizpildot pieteikšanās veidlapu un augšupielādējot norādītos dokumentus. Elektroniskā veidlapa pieejama no 3. līdz 25. augustam.

Plašāk par papilduzņemšanu bakalaura studiju programmās LU: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/pamatstudijas/

Plašāk par HZF studiju piedāvājumu un karjeras iespējām lasiet arī delfi.lv publikācijā

Dalīties