Ja pārvaldi vācu valodu un bakalaura studijas ir jau aiz muguras, piesakies Ģermānistikas maģistra studijām Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes (LU HZF) maģistra studiju programmā “Valodniecība, literatūrzinātne un reģionu kultūrstudijas”. Pieteikšanās no 15. līdz 26. augustam. Programmā ir pieejamas budžeta vietas!

Ģermānistikas apakšprogramma piedāvā apgūt studiju kursus, kas, pirmām kārtām, padziļina bakalaura studiju programmās apgūtās pamatzināšanas valodniecībā, literatūrzinātnē un kultūrzinātnē. Šāda stratēģija atbilst akadēmiskās izglītības pakāpenībai kopējā ciklā, kuru veido bakalaura, maģistra un doktora studijas. Vienlaikus tiek piedāvāta Latvijā vienreizēja iespēja ģermānistikas kontekstā izzināt visdažādākas jomas, kas saistītas ar vācu valodas kā svešvalodas docēšanu, ar medijpratību, valodu un kultūru kontaktiem Baltijas reģionā (iekļaujot arī zviedru valodas un valstmācības aspektu apguvi), seno rokrakstu lasīšanas iemaņām, tulkošanas aspektiem u.c. Šajos kursos liela uzmanība tiek pievērsta teorētisko zināšanu sasaistei ar praksi.

Piedāvājot jau minētās un vēl citas specializācijas iespējas (tās iespējams pilnveidot ERASMUS apmaiņas studijās, iesaistoties Ģermānistikas nodaļas zinātniskajās aktivitātēs un pētniecības projektos, kā arī izstrādājot maģistra darbu), tiek optimāli sekmēta maģistra studiju absolventu spēja iekļauties darba tirgū, jo īpaši tādās jomās, kur svešvalodu zināšanas ir papildināmas ar specifiskām komunikācijas, tulkošanas, medijpratības, literatūrzinātnes u.tml. prasmēm un iemaņām. Visbeidzot – Ģermānistikas apakšprogramma sniedz kvalitatīvi augstvērtīgu izglītību personām, kuru intereses ir akadēmiski vērstas un kuras vēlas turpināt studijas doktorantūrā.

2022. gada LU HZF absolvente Signe Viška par programmu:

“Vācu filoloģijas maģistra studijas sniedza iespēju vēl vairāk padziļināt bakalaura studijās gūtās zināšanas un prasmes. Sevišķi novērtēju arī to, ka bija iespēja turpināt apgūt zviedru valodu. (..) Ģermānistikas nodaļa ir neliela, vācu filoloģijas studentu parasti nav daudz, bet tas, manuprāt, nav trūkums, gluži pretēji. Pasniedzēji atbalsta visdažādākās pētnieciskās intereses, allaž palīdz ar grāmatām un padomiem un informē par tālākām izaugsmes iespējām – par kursiem Vācijā, apmaiņas programmām, pasākumiem, semināriem, prakses vietām. Man radās sajūta, ka tevi uztver nevis kā studentu, bet kā nozares kolēģi, kura skatījums un prasmes ir vērtīgs un vērā ņemams pienesums.” (Visu Signes pieredzes stāstu par vācu filoloģijas studijām LU lasi šeit: https://www.hzf.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/73042/)

Jautājumu gadījumā par programmu rakstīt programmas direktorei prof. Inetai Balodei: ineta.balode@lu.lv vai programmas metodiķei Agnesei Šnipkei: agnese.snipke@lu.lv

Pieteikšanās maģistra studijām no 15. līdz 26. augustam LU Humanitāro zinātņu fakultātē Visvalža ielā 4a Rīgā (329. A telpa 3. stāvā):

15.08 (pirmdiena) 15:00-18:00

16.08 (otrdiena) 9:00-12:00

17.08 (trešdiena) 15:00-18:00

18.08 (ceturtdiena) 9:00-12:00

19.08 (piektdiena) 15:00-18:00

22.08 (pirmdiena) 9:00-14:00

23.08 (otrdiena) 14:00-18:00

24.08 (trešdiena) 9:00-13:00

25.08 (ceturtdiena) 14:00-18:00

26.08 (piektdiena) 9:00-12:00

Par pieteikšanās kārtību: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/magistra-limena-studijas/

Dalīties