Šogad maģistra diplomu Latvijas Univesitātē ieguva 17 angļu filologi. Šie divi maģistra studiju gadi viņiem bijuši ļoti īpaši un izaicinājuma pilni, jo lielākā daļu studiju laika pagāja pandēmijas ēnā, mācībām notiekot tiešsaistē. Tāpēc gandarījums par paveikto ir divkāršs.

 “Mācoties attālināti, guvām labu pieredzi, kas iemācīja mums plānot laiku un pastāvēt par savēm  idejām,” savā izlaiduma uzrunā uzsvēra jaunā angļu filoloģijas maģistre  Evelīna Ziediņa. “Vairāk strādājot individuāli, mēs varējām sajusties kā īsti pētnieki – valodnieki, literatūras eksperti, metodiķi. Prakses iespējas lietišķajā valodniecībā un metodikā ļāva mums izjust profesionālo darba vidi, kurā ieguvām padziļinātas zināšanas.” 

Arī Angļu filoloģijas maģistra studiju programmas direktore asoc. prof. Zigrīda Vinčela ir gandarīta par šī gada absolventu mērķtiecību, darba spējām un augsto angļu valodas komptenci “Ir prieks par Jūsu aizrautīgo līdzdalību studiju kursos, kā arī iedziļināšanos valodniecības, metodikas un literatūrzinātnes jautājumu izpētē, strādājot pie aktuālai mūsdienu tematikai veltītajiem maģistra darbiem.” 

Savu izlaiduma runu Evelīna beidza ar vārdiem: “Humanitāro zinātņu fakultāte ne tikai piedāvā studijas un augstāko izglītību, bet arī tā ir vieta kurā valda mājīga sajūta un neaizmirstama draudzība. Šodien, varam teikt, esam pa īstam kļuvuši par angļu filologiem, pētniekiem un ekspertiem, pateicoties mūsu profesoru un vieslektoru atbalstam, kā arī pieredzes apmaiņai! Mēs vēlamies teikt: liels un mīļš paldies!”

Noslēdzoties izlaidumam, maģistra studijas ver durvis jaunam darba cēlienam un jaunām iespējām – uzņemšanai maģistra studiju programmā “Anglistika” 2022./23. mācību gadā.  Pieteikšanās studijām – no 4. līdz 15. jūlijam!

Saturiski MSP “Anglistika” apvieno klasiskās angļu filoloģijas studijas valodniecībā, literatūrzinātnē un angļu valodas apguves jomā ar praksē balstītām informācijas tehnoloģiju prasmēm nozarē, kā arī mūsdienu vietējā un starptautiskajā darba un pētnieciskajā vidē aktuālajām zināšanām semiotikā, vizuālajā kultūrā, pragmatikā, psiholingvistikā u.c.

Iegūtā lietpratība anglistikā programmas absolventiem palīdzēs ieviest kompetenču pieeju skolu mācību saturā, veidot karjeru valodas pētniecībā, mācīšanā, tulkošanā, rediģēšanā un citās jomās, kur nepieciešama augsta līmeņa angļu valodas lietojuma kompetence dažādos kontekstos. 

Jautājumu gadījumā par programmu rakstīt programmas direktorei asoc. prof. Zigrīdai Vinčelai: zigrida.vincela@lu.lv

Plašāk par uzņemšanas kārtību: https://www.lu.lv/gribustudet/uznemsanas-kartiba/magistra-limena-studijas/

Nāc studēt maģistra studiju programmā “Anglistika” LU Humanitāro zinātņu fakultātē!

Dalīties