Ieva Fībiga ir Klasiskās filoloģijas studiju programmas absolvente, izejot cauri visiem trijiem studiju līmeņiem: bakalaura grāds 2010. gadā, maģistra grāds 2012. gadā, doktora grāds valodniecībā (klasiskā filoloģija) 2021. gadā.

Patlaban Ieva ir medicīniskās un farmaceitiskās latīņu valodas docētāja Rīgas Stradiņa universitātē. Savukārt Ievas pētnieciskās intereses un doktora disertācija saistās ar otru klasisko valodu – sengrieķu. Tomēr medicīnas joma spēlējusi galveno lomu arī šeit, jo tika pētīti un analizēti seno grieķu mediķu teksti, valodas dzīve un terminu veidošanās tajos. Skaidrs, ka nācās sapludināt zināšanas trīs aspektos: sengrieķu valoda, terminoloģija un medicīna (cilvēka ķermenis, fizioloģija).

Pati Ieva uzskata, ka viņas personīgais sasniegums ir pirmais šķirklis, ko bija uzrakstījusi Latvijas Nacionālajai enciklopēdijai, jo statistika rāda, ka tas ir viens no lasītākajiem. Bet vispār – droši var teikt, ka antīkās kultūras un klasisko valodu zināšanas ļāvušas Ievai būt autorei vairāk nekā 60 šķirkļiem par rētoriskajām figūrām un tropiem, antīko medicīnu, mitoloģiju Latvijas Nacionālajā enciklopēdijā.

Par to, ko devušas studijas, Ieva saka: “HZF studijas devušas Grieķijas un grieķu valodas mīlestību, uz kuras veidojušās gan manas profesionālās, gan personīgās intereses. Studijas devušas arī spēju spriest, analizēt un ieraudzīt kopainu, turklāt iegūtā izglītība iemācījusi strādāt patstāvīgi un sistemātiski, kas, šķiet, ir galvenais augstākās izglītības uzdevums – sagatavot neatkarīgu nozares speciālistu.”

Ieva atbild, ka no apgūtajām prasmēs visvairāk ir noderējusi prasme strādāt ar klasiskajām valodām – grieķu un latīņu un prasme rakstīt. Ieva arī smaidot piebilst: “Lai gan šķiet, ka prasme rakstīt tiek apgūta skolā un ka to var ikviens, te jāatceras, ka prasme rakstīt nav tas pats, kas prasme runāt. Tās ir divas dažādas lietas. Mēs nevaram saukt ikvienu, kurš spēj runāt un uzrakstīt ziņu “mesendžerī”, par filologu, tāpat kā mēs nevaram saukt ikvienu, kurš spēj saskaitīt naudu, par matemātiķi.”

Tagadējiem un topošajiem studentiem, kas vēl domā par savu karjeras ceļu, Ieva Fībiga iesaka: “Filoloģijas studijas sniedz pamatu, uz kura vēlāk var veidot visdažādākos karjeras ceļus, bet šis pamats pašam ir jāpaņem, proti, ja attieksme pret studijām ir nopietna un atbildīga, tad arī studējošais un vēlāk absolvents ir ieguvējs, un otrādi.”

Tātad: mērķtiecīgi un apzinīgi jāstudē.

Dalīties