Apgādā “Peter Lang” tikko publicēta jauna grāmata – “Insights into the Baltic and Finnic Languages. Contacts, Comparisons, and Change” (2022) Helles Metslangas (Helle Metslang, Tartu Universitāte), Mīnas Norvikas (Miina Norvik, Tartu Universitāte, Upsalas Universitāte) un Andras Kalnačas (Latvijas Universitāte) redakcijā.

Grāmatā ir apjomīgs ievads par Baltijas jūras apkaimē runātajām valodām, to tipoloģiju un vēsturi, kā arī 12 rakstu, kas veltīti baltu un somugru valodu pētniecībai gan valodu kontaktu, gan sastatāmā aspektā. Autoru loks ir ļoti plašs, jo ar pētījumiem piedalās ne tikai Tartu Universitātes un Latvijas Universitātes, bet arī Helsinku Universitātes, Upsalas Universitātes, Vīnes Universitātes un Viļņas Universitātes valodnieki.

Grāmatas “Insights into the Baltic and Finnic Languages. Contacts, Comparisons, and Change” idejiskais pamats ir “Societas Linguistica Europaea” 51. konferences sekcijā  “Circum-Baltic languages: varieties, comparisons, and change” nolasītie referāti. Konference notika 2018. gadā Tallinas Universitātē, sekcijas organizētājas bija Helle Metslanga, Līna Linstrēma (Liina Lindström) (Tartu Universitāte) un Andra Kalnača (LU).

Prieks, ka grāmatā savus pētījumus publicējušas tās tapšanas laikā LU Valodniecības DSP doktorantes Daiga Deksne, Kristīne Levāne-Petrova, Emīlija Mežale un Laura Grīviņa. No Latvijas Universitātes ar pētījumiem piedalās arī Andra Kalnača, Ilze Lokmane (LU Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa), Valts Ernštreits, Uldis Balodis un Milda Dailidēnaite (Milda Dailidėnaitė) (LU Lībiešu institūts), Laimute Balode (LU Latviešu valodas institūts, Helsinku Universitāte).

Paldies Latvijas Universitātei par finansiālu atbalstu grāmatas publicēšanā!

Par grāmatu plašāk

Dalīties