Petja Vasileva-Grueva. Foto no personīgā arhīva

10. jūnijā Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē (LU HZF) ar vieslekciju LU doktorantūras skolā “Letonika un starpkultūru pētījumi” Erasmus+ programmas ietvaros viesosies Sofijas Universitātes docente PhD Petja Vasileva-Grueva (Petya Vasileva-Grueva). Lekcijas tēma “Field research methods as applied to the Pomak community in Bulgaria – dynamics of culture, current situation and identity policies” . Lekcija notiks angļu valodā.

Lekcija iepazīstinās ar Pomakas kopienu – islamu praktizējošiem bulgāriem. Īsumā tiks prezentēta viņu vēsture un Bulgārijas valsts politika pret viņiem dažādos vēstures periodos. Uzsvars tiks likts uz dažādiem procesiem, kas ietekmē viņu identitātes veidošanos. Lekcijā tiks runāts arī par veikto lauku pētījumu metodiku un etnoloģijas lauku pētījumu specifiku Bulgārijā.

Lekcija notiks 10. jūnijā no plkst. 18.15 LU HZF Visvalža ielā 4a, 202. telpā.

Par vieslektori

Petja Vasileva-Grueva ir Sofijas Universitātes Vēstures fakultātes Etnoloģijas un kultūras antropoloģijas katedras docente. Viņai ir bakalaura grāds etnoloģijā, kas iegūts tajā pašā fakultātē, un maģistra grāds starpkultūru zinātnēs Sofijas Universitātes Filozofijas fakultātē. 2010. gadā viņa aizstāvēja doktora disertāciju Sofijas Universitātē “Pārejas perioda politiskā antropoloģija saskaņā ar centrālajiem Bulgārijas dienas laikrakstiem 1990-1997”. Kopš 2012. gada viņa strādā Sofijas Universitātē. Kopš 2017. gada ir ir Akadēmiskās etnoloģiskās asociācijas priekšsēdētāja. Biedrība īsteno nelielus projektus kultūras un izglītības jomā un atbalsta etnoloģijas un kultūras antropoloģijas specialitātes studentu apmācību. Galvenās pētniecības jomas: identitātes pētījumi, etniskās grupas un minoritātes, politiskā antropoloģija, kultūrvēsturiskais mantojums, tradīciju pētniecība.

Dalīties