Humanitāro zinātņu fakultātes studiju process līdz 14. aprīlim notiek attālināti, izmantojot visus pieejamos elektroniskos saziņas līdzekļus un tehnoloģiskos risinājumus.

HZF mācībspēki nodrošina studiju kursu apgūšanu, patstāvīgi izvēloties studiju kursu apguves metodi. Lekcijas, nodarbības, semināri u.c., kā arī pārbaudes darbi tiek nodrošināti attālināti.

Visa aktuālā informācija par nodarbību norisi un plānotajiem pārbaudes darbiem studentiem ir pieejama e-studiju vidē: https://estudijas.lu.lv/

Docētāju klātienes konsultācijas ir atceltas, bet studenti ir aicināti sazināties ar pasniedzējiem elektroniski, izmantojot e-pastu, Skype, telefonu un citus elektroniskās saziņas veidus. Konsultācijai ir jāpiesakās, iepriekš uzrakstot pasniedzējam e-pastu un vienojoties par konsultācijas laiku un formu.


Docētāju saziņas adreses

•  Anglistikas nodaļa
Docētāju kontakti

•  Antropoloģijas studiju nodaļa
Docētāju kontakti

•  Klasiskās filoloģijas nodaļa
Docētāju kontakti

•  Sastatāmās valoniecības un tulkošanas nodaļa
Docētāju kontakti

•  Latvistikas un baltistikas nodaļa
Docētāju kontakti

•  Ģermānistikas nodaļa
Docētāju kontakti

•  Romānistikas nodaļa
Docētāju kontakti

•  Rusistikas un slāvistikas nodaļa
Docētāju kontakti

•  Āzijas studiju nodaļa
Docētāju kontakti


HZF studiju programmu metodiķi nodrošina konsultācijas pa e-pastu un telefoniski.
Skatīt: metodiķu kontakti

 

Dalīties