Nākusi klajā LU Humanitāro zinātņu fakultātes Ibēristikas un Latīņamerikas studiju centra publikācija – mācību grāmata “Latīņamerikas literatūra”, kuras autors ir Romānistikas nodaļas lektors Alberto Torres Fernandez.

Mācību grāmata ir spāņu valodā un domāta spāņu valodas studentiem, kuru līmenis atbilst B2. Tajā ļoti skaidrā formā un hronoloģiskā secībā ir atspoguļoti galvenie Latīņamerikas literatūras attīstības posmi un autori, sākot ar maiju un inku literatūru un beidzot ar 21.gs. darbiem. Teorētiskā daļa ir papildināta ar uzdevumiem praktiskajā daļā, kas ļauj studentiem uzlabot lasīšanas prasmi un attīstīt diskursa analīzi.

Darbu var atrast un lejuplādēt LU Akadēmiskā apgāda tīmeklī

Dalīties