Docētāji, kuri vēlas nākamajā akadēmiskajā gadā nolasīt vieslekcijas Erasmus programmas ietvaros kādā no HZF partneraugstskolām, ir aicināti sūtīt pieteikumus elektroniski uz zu@lanet.lv, norādot semestri un plānoto augstskolu. Jūsu pieteikumus gaidīšu līdz 17.jūnijam!

Papildus informāciju var iegūt pie LLP/Erasmus koordinatores
Zandas Usāres vai
Valda Muktupāvela,
tālr. 67034847;
zu@lanet.lv; vm@lu.lv

Dalīties